δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Networks on Chip - Δίκτυα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
Networks on Chip

Τσαγγόπουλος, Κωνσταντίνος Ιωάννη

This thesis, presents a new interconnection architecture for processing cores on a single chip, known as Networks on Chip. The most common design and itegration issues of VLSI circuits are analyzed and the way in which Networks-on-Chip can help overcome them is discussed. A thorough analysis of an on-Chip network is presented, in correspondence with computer networks, based on the most important research proposals. In addition to the research area presentation, a design and simulation scheme of a new Network on Chip is presented. SparCNoC is proposed to replace the on-Chip interconnection network of SUN's OpenSPARC T1 System on Chip.
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μια νέα αρχιτεκτονική διασύνδεσης επεξεργαστικών στοιχείων σε ένα chip, γνωστή ως Networks-on-Chip. Αναλύονται τα βασικά προβλήματα στην σχεδίαση και ολοκλήρωση σύγχρονων VLSI κυκλωμάτων και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα Networks-on-Chip μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειξη των προβλημάτων αυτών. Γίνεται ανάλυση της αρχιτεκτονικής ενός on-chip δικτύου, σε αντιστοίχηση με τα δίκτυα Η/Υ με βάση τις σημαντικότερες προτάσεις της ερευνητικής κοινότητας. Σε συνδυασμό με την παρουσίαση της ερευνητικής περιοχής παρουσιάζεται και η σχεδίαση και προσομοίωση του SPARCNoC, ενός on-Chip δικτύου που προτείνεται για την αντικατάσταση του δικτύου επικοινωνίας του OpenSPARC T1 System-on-Chip της εταιρίας SUN.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Multicore systems
Multiprocessing
Πολυεπεξεργαστές
VLSI design
Ψηφιακή σχεδίαση
Network on Chip
Δίκτυα διασύνδεσης επεξεργαστών
Συστήματα πολλαπλών πυρηνών
Interconnection networks
System on Chip

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-02T09:21:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.