Η ηθική θεώρηση της ευγονικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ethical consideration of Eugenics
Η ηθική θεώρηση της ευγονικής

Μπαρμπούτη, Αλεξάνδρα Αχιλλέα

Ευγονική είναι η προσπάθεια για την επίτευξη με κάθε κόστος της βιολογικής τελειότητας, της δημιουργίας του «υπερανθρώπου». Βασική της διδασκαλία είναι η γενετική ανισότητα. Γι’ αυτό το λόγο, προωθεί τις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Είναι μια ιδεολογία, η οποία στηρίζεται σε ένα συνονθύλευμα φιλοσοφικών απόψεων σχετικά με την αναπαραγωγή και την εξέλιξη του ανθρώπου και ενώ δεν ταυτίζεται με καμία ιατρική πράξη, επιδιώκει τη βιολογική τελειοποίηση μέσω της αλόγιστης χρήσης των επιστημονικών επιτευγμάτων. Τα προβλήματα βιοηθικής, που προκύπτουν είναι ποικίλα, όπως η διαδικασία της επιλογής ενός εμβρύου, η χρήση των γενετικών δεδομένων και των δυνατοτήτων της γενετικής μηχανικής. Η χριστιανική ηθική βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ευγονική διότι θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος είναι ζωντανή εικόνα του Θεού και ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του χαίρει σεβασμού και εκτίμησης.
Eugenics is the endeavour to biological perfection, to the creation of a “superhuman”. Its basic teaching is genetic inequality. This is the reason why promotes discrimination and racism. It is an ideology, which is based on a variety of philosophical aspects concerning procreation and human evolution. Despite the fact that eugenics is not identified with any medical praxis, it aims at biological perfection doing incogitant use of medical achievements. Many bioethical problems arise, such as embryo selection, genetic privacy and the potentiality of genetic engineering. Christian ethics is in total disagreement with eugenics, because it considers every human being as a living image of God. Therefore, regardless of their traits, human beings deserve respect and appreciation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βιοηθική
Χριστιανική ηθική
Γενετική ανισότητα
Γενετικός έλεγχος
Genetic discrimination
Christian ethics
Genetic test
Ευγονική
Γενετική μηχανική
Bioethics
Eugenics
Genetic engineering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-04T12:18:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.