δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η θρησκευτική εικονογραφία της καθολικής Σύρου
The religious imagery of catholic Syros

Τζουμακίδης, Αντώνιος Δημητρίου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει έργα ζωγραφικής-πίνακες- που διακοσμούν τους καθολικούς ναούς της Σύρου. Παρακολουθώντας την οικοδομική δραστηριότητα του 19ου αιώνα συγκροτείται ένα ετερόκλητο σύνολο έργων τέχνης που είτε εισήχθηκαν από το εξωτερικό, είτε ζωγραφίστηκαν από αγνώστους λαϊκούς καλλιτέχνες. Εξετάζεται η θεματογραφία αυτής της ζωγραφικής, η καταγωγή της, καθώς και τα ιδεολογικό της περιεχόμενο σε σχέση με τις ιστορικές εξελίξεις που αφορούν την καθολική Εκκλησία αυτήν την εποχή σε διεθνές και τοπικό επίπεδο
This study offers an insight of the painted decoration of the catholic churches of Syros island. In accordance with the restoration of expansion of older churches during the 19th century there comes up an number of various artworks either imported from abroad, or painted by unknown folk artists.It examines the imagery of such a painting, its origins and tis ideological background in the light of the historical coincidence tat catholicism was confronted with in the changing western Europe societies and Greece (syros) particularly during the said period

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Sofia Linder
Giuseppe Tammi
Ιησουίτες-Ελλάδα
Jesuits-Greece
Σύρος
Giovanni Gagliardi,
Antonio da Motta
Catholicism-Greece
Θρησκευτική ζωγραφική
Syros
Καθολικισμός-Ελλάδα
Religious paintig
Giangiacomo Tertulliano

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-10T12:45:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.