Η σχέση μορφής και περιεχομένου στους πλατωνικούς διαλόγους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The platonic dialogue: form and content
Η σχέση μορφής και περιεχομένου στους πλατωνικούς διαλόγους

Κλάδη, Πηγή Κωνσταντίνου

Η παρούσα μελέτη εκκινεί από τη διαπίστωση της μορφικής ιδιαιτερότητας των πλατωνικών κειμένων και αποτελεί μια απόπειρα στοιχειοθέτησης ενός αναγκαίου και φιλοσοφικά σημαίνοντα δεσμού ανάμεσα στην ιδιότυπη μορφή και το φιλοσοφικό περιχόμενό τους.
This study constitutes an attempt to establish an essentail and philosophically meaningful relation between the form and content of the platonic texts

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Critique of written language
Dramatic element
Openess
Κριτική γραφής
Μεταφιλοσοφία
Ανοικτότητα
Interpretation
Metaphilosophy
Διαλογική προσέγγιση
Απόπειρες ερμηνείας
Δραματική διάσταση
Dialogical approach

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-12T09:12:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.