Επικοινωνία και δημόσιος χώρος: η συζήτηση για το παράδειγμα του ευρωπαϊκού συντάγματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Communication and the public space: the discussion for the paradigm of the european constitution
Επικοινωνία και δημόσιος χώρος: η συζήτηση για το παράδειγμα του ευρωπαϊκού συντάγματος

Γιαβρίδης, Φώτιος Μιχαήλ

Με βάση τις θεωρήσεις στοχαστών όπως ο Κάντ και κυρίως ο χάμπεραμας, προβάλλεται η δυνητικά χρηστική αξία της επικοινωνίας και του δημόσιου χώρου ως πεδία δράσης, ιδιαίτερα όωμς η αυτενέργειά τους ως εργαλείων για την παραγωγή πολιτικής. Μέσα απο μια ριζοσπαστικής απόχρωσης εισδοχή της κοινωνίας στην πολιτική πραγματικότητα, προτείνεται η λύση του επίμαχου ζητήματος του Ευρωπαϊκού Συντάγματος μέσω της συναλλαγής και συνυποχρέωσης των ίδιων των κοινωνικών φορέων που συγκροτούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύνολο
On the base of theories of thinkers as Kant and mainly Habermas, coming into sight the potentially using worth of the communication and the public space, especially however their selfenergy as tools for production of politics. Through of a radical shade insertion of the society into political reality, putting forward the solution of European Constitution by conversation and condecision of themselves the social factors constituting the european social community

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Public space
Society and politics
Πρόταση επίλυσης
European constitution
Proposition of solution
Ευρωπαϊκό σύνταγμα
Σύγχρονη αντίληψη
Modern conception
Επικοινωνία
Δημόσιος χώρος
Κοινωνία και πολιτική
Communication

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T09:56:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.