Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ για τους "φραγμούς και τις διακρίσεις" σε βάρος των μεταναστών/προσφύγων και της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα (1992/93-2002/3)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
DOE and OLME for the "barriers and discriminations" to the immigrants/refugees and their education in Greece (1992/3-2002/3)
Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ για τους "φραγμούς και τις διακρίσεις" σε βάρος των μεταναστών/προσφύγων και της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα (1992/93-2002/3)

Γκλαρνέτατζης, Νικόλαος Γεωργίου

Η εργασία βασίζεται στην παραδοχή ότι τα προβλήματα των μεταναστών δεν οφείλονται στο φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά γεννιούνται και αναπαράγονται στο εσωτερικό της κοινωνίας υποδοχής, αποτυπώνονται στους θεσμούς και τις δομές της και εκφράζονται με το ρατσισμό των κυρίαρχων, που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών/τριών από τα δημόσια αγαθά/ κοινωνικά δικαιώματα, όπως και αυτό της εκπαίδευσης. Ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού η εργασία καταγράφει γενικευμένο θεσμικό ρατσισμό και ανησυχητικά στοιχεία κοινωνικής δυσανεξίας απέναντι στους μετανάστες/τριες, με συνέπεια τον αποκλεισμό (αν και όχι απόλυτο κατά περίπτωση) των τελευταίων από δικαιώματα/ αγαθά, μεταξύ αυτών και από το δικαίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης, που οφείλεται κυρίως στους θεσμούς και τις δομές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θέτει φραγμούς και δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των πληβειακών στρωμάτων και ιδιαίτερα σε βάρος των μεταναστών. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις εξετάζεται η στάση των εκπαιδευτικών συνδικάτων απέναντι σ΄ αυτή την πραγματικότητα. Για την κριτική προσέγγιση του λόγου τους χρησιμοποιούνται δύο τυπολογίες μοντέλων πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, μία «κλασική» (που αποδέχονται οι δύο Ομοσπονδίες) και μία ριζοσπαστική, που βασίζεται στην «Κριτική Παιδαγωγική» των επιγόνων του Φρέιρε.
This essay has as a start point the acknowledgement that immigrants’ problems do not exist because of immigration. They are created and reproduced inside reception societies, reflected on their structures and institutions and they are also expressed with the dominants’ racism which leads to immigrants’ social exclusion from basic common goods and social rights, like education. Especially for Greece, the essay emerges widespread institutional racism according with social intolerance against immigrants, having as a result the lasts’ exclusion from common goods and social rights, like education. In the essay, we see as a responsible for this exclusion, the structures and institution of the Greek education system which creates barriers and inequalities against plebeian layers of the society and especially immigrants. Taking, all the above into account, we examine the two teachers’ unions’ attitudes towards this context. For the critical analysis of their discourse, we use two typologies of multicultural education models, a “classical” one (which is approved by the two unions) and “radical” one, which is based on the critical education movement and the Freireian tradition. Keywords: Immigration/ Immigrants, racism, social exclusion, multiculturalism, inter- cultural education, multicultural education models, reproduction/ hegemony, DOE, OLME.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρατσισμός
Μετανάστευση/μετανάστες
Αναπαραγωγή/ηγεμονία ΔΟΕ, ΟΛΜΕ
Multicultural education models
ΜΟντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
Reproduction/Hegemony
Πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση
Κοινωνικός αποκλεισμός
Social exclusion
Immigration/immigrants
Racism
Inter-cultural education

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T10:23:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.