Δημιουργία διαδραστικού τίτλου υψηλής ευκρίνειας Blu-Ray disc, μιας ζωντανής οπτικοακουστικής παραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Interactive dvd authoring of a live audio-visual production, using bluray technology
Δημιουργία διαδραστικού τίτλου υψηλής ευκρίνειας Blu-Ray disc, μιας ζωντανής οπτικοακουστικής παραγωγής

Κουφονίκος, Ιωάννης Αχιλλέα
Καψούρα, Ελένη Γεωργίου

The following writing summarizes the development of a High Definition Blu–Ray Disc production. It is divided in two sections. The first part is theoretical and presents the characteristics of HD video formats and surround sound. The most important high definition production systems are being represented. The second part describes analytical all the decisions and actions that took place during the pre-production, production and post-production steps. The aim was to design a complete multi-camera system which would be capable to capture uncompressed High Definition signal and surround sound 5.1. We edit the shooting material complaining shoots from different cameras, mixing the surround sound and relish the material in Blu-Ray Disc.The final product contains the competition part of Thessaloniki’s Song Festival 2008.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει την δημιουργία ενός project, Blu-Ray, με θέμα το φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον κινείται στην κάλυψη του γεγονότος με τεχνολογίες βίντεο υψηλής ευκρίνειας και περιφερικό ήχο, την επεξεργασία ενός τέτοιου υλικού και την τελική διαμόρφωσή και διανομή του σε Blu Ray Disc. Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.Το θεωρητικό μέρος αρχικά αναφέρεται στο βίντεο υψηλής ευκρίνειας και μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή γίνεται λόγος για τις μορφές χρήσης του. Έπειτα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του βίντεο γενικότερα και αναπτύσσονται σε σύγκριση με αυτά του βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Καταγράφονται ουσιαστικά τα διάφορα φορμά, που έχει εισάγει κάθε κατασκευάστρια εταιρία, στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Αμέσως μετά επεξηγείται ο όρος περιφερικός ήχος και επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Παρουσιάζονται τεχνικές για την ηχογράφηση σε surround μορφή και ακολουθεί περιγραφή των χαρακτηριστικών του ψηφιακού ήχου, των surround φορμά και της βέλτιστης αναπαραγωγής περιφερικού ήχου.Το πρακτικό μέρος διαπραγματεύεται όλη την πορεία της παραγωγής Blu-Ray disc, από τα σταδία της προ-παραγωγής, στην υλοποίηση και την μετα-παραγωγή μέχρι την ολοκλήρωση του project. Περιγράφονται αναλυτικά, το πρότυπο υλοποίησης των γυρισμάτων και η επεξεργασία εικόνας και ήχου, μέχρι τη συγγραφή τίτλου DVD.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τεχνολογία bluray
Bluray technologie
Περιφερικός ήχος
Surround sound
Υψηλή ευκρίνεια εικόνας
High definition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T11:26:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.