Πεποιθήσεις εφήβων μαθητών και μαθητριών για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στις μεταξύ τους σχέσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Beliefs of male and female adolescent students about peer sexual harassment
Πεποιθήσεις εφήβων μαθητών και μαθητριών για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στις μεταξύ τους σχέσεις

Μερτζιάνη, Ειρήνη Χρήστου

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η ανεπιθύμητη και αδιάκριτη σεξουαλική συμπεριφορά και αποτελεί μια μορφή βίας κατά των γυναικών, ένα ζήτημα που ανέδειξε το φεμινιστικό κίνημα. Έρευνες έδειξαν ότι το φύλο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις των ατόμων για το φαινόμενο. Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη ακαδημαϊκή μελέτη των πεποιθήσεων εφήβων μαθητών/τριών, στην Ελλάδα, για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και των αντιδράσεών τους ως θυμάτων σε αυτό, με έμφαση στον παράγοντα φύλο, χρησιμοποιώντας ομάδες εστίασης. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι έφηβοι/ες συνδέουν τη σεξουαλική παρενόχληση με τη βία, αναγνωρίζουν ότι είναι ανεπιθύμητη και αναπαράγουν τις κυρίαρχες ιδέες για το φαινόμενο, ενώ τα κορίτσια δίνουν πιο ευρείς ορισμούς για αυτό, σε σχέση με τα αγόρια. Το φύλο του δράστη, αλλά και η μορφή της σεξουαλικής παρενόχλησης, επηρεάζουν τις αντιδράσεις των θυμάτων. Μέσα από αυτές αναδεικνύεται η διάσταση της σεξουαλικότητας και οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων, συμφωνώντας με τις φεμινιστικές τοποθετήσεις για τη βία κατά των γυναικών γενικότερα. Ακόμα, παρουσιάζεται η σχετικότητα του φαινομένου, καθώς οι αντιδράσεις των εφήβων επηρεάζονται από μια σειρά από παράγοντες, όπως η παρουσία της παρέας τους, η σημασία της οποίας εκτίθεται.
Sexual harassment is an unwelcome, intrusive, sexual behaviour and it constitutes a form of violence against women, an issue that has been brought out by the feminist movement. Researches revealed that gender is the most important factor that affects individual’s experiences and beliefs about this phenomenon. The present research is the first academic study about the beliefs of male and female, adolescent students, in Greece, about the phenomenon of sexual harassment and their reactions as victims, pointing up the factor of gender, using focus groups. Data analysis showed that adolescents relate sexual harassment with violence, acknowledge that it is unwelcome and reproduce prevailed ideas about the phenomenon, whereas girls give wider definitions of it, related to the boys. Perpetrator’s gender, as well as the type of sexual harassment, influences the victims’ reactions. Through those reactions, sexuality and power relations between the two genders are demonstrated, complying with feminist notions about violence against women generally. Furthermore, a relativity of the phenomenon is presented, as adolescents’ reactions are affected by various elements, such as the presence of their friends, whose significance is exhibited.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Adolescence
Σεξουαλικότητα
Sexual harassment
Feminism
Violence
Sexuality
Φεμινισμός
Βία
Εφηβεία
Gender
Φύλο
Σεξουαλική παρενόχληση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T11:35:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.