Καταγραφή προσδοκιών μαθητών ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καταγραφή προσδοκιών μαθητών ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Σούμπουρου, Νικολέττα Ιωάννη

It is about the recording of the foreign language students expectations as far as the english language is concerned more specifically through a research done both on books and in classrooms of junior level students, of foreign language schools, examining the time, the place and the teacher of the foreign language through a questionnaire
Πρόκειται για καταγραφή των προσδοκικών μαθητών ξένης γλώσσας και ειδικότερα της αγγλικής στα πλαίσια βιβλιογραφικής έρευνας και επιτόπιας παρακολούθησης σε κέντρα ξένων γλωσσών. Οι προσδοκίες ορίζονται σε σχέση με τις συνισταμένες : καθηγητής, χώρος διεξαγωγής μαθήματος και χρόνος διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας με δείγμα junior τάξεων και συμπλήρωση ερωτηματολογίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσδοκίες
Expectations
Ξένη γλώσσα
Language learning and acquisition
Teaching methods
Language classroom
Κέντρα ξένων γλωσσών
Τμήμα/τάξη ξένων γλωσσών
Μέθοδοι διδασκαλίας
Εκμάθηση ξένης γλώσσας
Foreing language schools

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-25T07:42:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.