δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διαχείριση των κρίσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά
Crises management in greek capital market

Σταματοπούλου, Ολγα Κυριάκου

Η εργασία περιγράφει συνοπτικά τις έννοιες της κεφαλαιαγοράς, του χρηματιστηρίου καθώς και την πορεία του στο χρόνο. Επίσης παρατίθεται περιγραφή της κρίσης του 1999, στο ελληνικό χρηματιστήριο, τα αίτια που την προκάλεσαν και οι συνέπειες που επέφερε στην ελληνική οικονομία και στα νοικοκυριά. Επειτα περιγράφεται η κρίση του 2009, οι διεθνείς συνθήκες που επικρατούσαν και οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε αυτό το σημείο καθώς και οι συνέπειες που επέσυρε. Στην εργασία περιλαμβάνεται σύγκριση των δύο κρίσεων (1999, 2009) αναφέροντας ομοιότητες και διαφορές. Τέλος αναφέρονται τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης διεθνώς και στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, τα μαθήματα που προσφέρει ένα τέτοιο φαινόμενο και οι ευκαιρίες που προκύπτουν
This dissertation outlines the concept of capital market and its history. It also outlines the crisis of 1999 in greek stock exchange market, its causes and its impacts on greek economy. Then, the crisis of 2009 is described, the international conditions as well as how they affect in greek economy. It also includes a comparison of these two crises, the differences and the simularities, At the end, there are initiatives of response to this phenomenon, internationally, the lessons from crisis and the opportunities that appear during this situation

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τιτλοποίηση
Securitization
Χρηματιστήριο αξιών
Crisis management
Οικονομική κρίση
Stock exchange market
Μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης
Crash of stock market
Capital market
Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστηριακό κραχ
Economic crisis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-04T13:18:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.