Η έννοια της ισότητας στη σκέψη του Ronald Dworkin

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ronald Dworkin on equality
Η έννοια της ισότητας στη σκέψη του Ronald Dworkin

Μαυρομμάτης, Θεόδωρος Γεωργίου

The present essay constitutes an attempt to critically present Ronald Dworkin’s viewpoint on the subject of equality. Its main structure naturally consists of three units, given that the primary material comprises two extensive articles, while, at the same time, the necessity of a final criticism is beyond any doubt. The first unit deals with the kind of equality known as “equality of welfare”, in which welfare is used as a criterion for the practice of equality in terms of resources distribution. Necessitating further definition, the term “welfare” is thoroughly explained in order for its main types, as well as its internal inconsistencies, to be revealed. Ronald Dworkin embraces the so-called “equality of resources”, which forms the subject of the second unit. This version of equality accepts an initial distribution of resources according to specific conditions and also justifies income differences due to different ambitions and initiatives and not due to different endowments. The final critical approach centres on the methods used by Dworkin, so that conclusions may be drawn, as well as on the impact that “equality of resources” could have on existing societies.
Το ανά χείρας πόνημα συνιστά μια στα πλάισια του εφικτού κριτική αναλυτική παρουσίαση των αντιλήψεων του Ronald Dworkin αναφορικά με το ζήτημα της ισότητας. Στη βασική του δομή αποτελείται από τρεις ενότητες, κατανομή απόλυτα συμβατή με το πρωτογενές υλικό, εφόσον ληφθεί υπόψη η διάρθρωσή του σε δύο εκτεταμένα άρθρα και η αναγκαιότητα μιας τελικής κριτικής τοποθέτησης του γράφοντος. Έτσι στην πρώτη ενότητα γίνεται λόγος για την ειδικότερη εξισωτική τάση που είναι γνωστή υπό τον όρο «ισότητα ευημερίας» και συνιστά μια απόπειρα εφαρμογής του επίμαχου ιδεώδους με γνώμονα την ευημερία των κοινωνικών υποκειμένων κατά την κατανομή πόρων. Ο όρος «ευημερία», δεκτικός περαιτέρω νοηματικής διευθέτησης, παρουσιάζεται στις ειδικότερες εκδοχές, υπό τις οποίες γίνεται κατανοητός, ενώ το συνολικό πρότυπο αντιμετωπίζεται κριτικά και απορρίπτεται. Ο συγγραφέας ασπάζεται την «ισότητα των πόρων», η οποία αποτελεί αντικείμενο της δεύτερης ενότητας και αποδέχεται την εξίσωση των μελών μιας κοινωνίας στο επίπεδο της διανομής πόρων. Ταυτόχρονα συγχωρεί τις εισοδηματικές διαφοροποιήσεις που οφείλονται στις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις των κοινωνικών υποκειμένων, όχι όμως αυτές που συνιστούν αποτέλεσμα διαφοροποιημένων χαρισμάτων. Τέλος η κριτική αποτίμηση των παραπάνω επικεντρώνεται στον τρόπο, με τον οποίο ο Αμερικάνος στοχαστής καταλήγει στις συμπερασματικές τοποθετήσεις του καθώς και στην δυνατότητα ένταξης των προσεγγίσεων στην υφιστάμενη κοινωνική πραγματικότητα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημοπρασία
Dworkin
Πόροι
Ευημερία
Welfare
Ισότητα
Resources
Εξισωτισμός
Εquality
Egalitarianism
Φιλελευθερισμός
Liberalism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-08T08:56:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.