Metamorphosis of Franz Kafka and the solo of Figaro of Giannis skarimbas, two grotesque satires with the mask of the fantastic

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Μεταμόρφωση του Franz Kafka και Το Σόλο του Φίγκαρω του Γιάννη Σκαρίμπα, δύο γκροτέσκικες σάτιρες με το προσωπείο του φανταστικού
Metamorphosis of Franz Kafka and the solo of Figaro of Giannis skarimbas, two grotesque satires with the mask of the fantastic

Παπαδοπούλου, Σουλτάνα Παναγιώτη

Fantastic can exist without satire much easier than satire can exist without fantastic, says F. Rassell. It is this relationship of these two genres that we studied in this paper and we realized how deep the connection can be and how misleading some points of a text can be proved. A writing, where we find supernatural creatures or events, like Metomorphosis and The Solo, that cannot be accepted according to natural lows, do not necessarily make it a text of the fantastic. On the other hand, satire does not necessarily connects only with laughter but it can show a more dark and dramatic face, especially if we are referring to grotesque satire, in which this dark side is actually a condition. In this paper there has also been vitiated the classification of the two novels in the genre of fantastic, it has been proposed a satirical reading and simultaneously there has been revealed the common points of the two basic heroes. The dominating element is an aggression combined with laughter and a cast, not of a solution, but of a specific message. Kafka and Skaribas choose to ridicule their victims, but also banish and eliminate both their basic heroes achieving, in our point of view, a satirical, first rate attack and revenge.
Το φανταστικό μπορεί να κάνει χωρίς τη σάτιρα πολύ καλύτερα απ’ ότι μπορεί η σάτιρα χωρίς το φανταστικό, σημειώνει ο F. Rassell. Αυτήν ακριβώς την σχέση των δύο γενών ερευνήσαμε σ’ αυτή τη μελέτη και συνειδητοποιήσαμε πόσο βαθιά μπορεί να είναι η σύνδεσή τους και πόσο παραπλανητικά μπορεί ν’ αποδειχθούν κάποια στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου. Ένα έργο στο οποίο υπάρχουν υπερφυσικά πρόσωπα ή γεγονότα, όπως η Μεταμόρφωση και Το Σόλο, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, δεν το καθιστούν απαραίτητα ένα κείμενο του φανταστικού. Από την άλλη πλευρά, η σάτιρα δεν συνδέεται αναγκαστικά και μόνο με το γέλιο αλλά μπορεί να έχει πιο σκοτεινό και δραματικό ύφος, ιδιαίτερα αν μιλούμε για γκροτέσκικη σάτιρα στην οποία μάλιστα αυτή η σκοτεινή πλευρά αποτελεί προϋπόθεσή της. Επίσης στην συγκεκριμένη μελέτη, καταρρίφτηκε μέσα από συγκεκριμένα επιχειρήματα η κατάταξη των δύο έργων στο φανταστικό και προτάθηκε μια σατιρική ανάγνωση, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκαν ερμηνευτικά τα κοινά σημεία των δύο βασικών ηρώων. Αυτό που υπερισχύει και στα δύο έργα είναι η επίθεση, μια επίθεση συγχρονισμένη με το γέλιο κι ο εκσφενδονισμός, όχι μιας λύσης, αλλά ενός σαφούς μηνύματος. Ο Kafka κι ο Σκαρίμπας επιλέγουν να γελοιοποιήσουν τα θύματά τους αλλά και να εξορίσουν, να εξαφανίσουν τους βασικούς ήρωές τους, επιτυγχάνοντας, παρά τα φαινόμενα, μιας πρώτης τάξεως σατιρική εκδίκηση. Αυτοκαταστροφική μεν, σίγουρα όμως εκδίκηση, σίγουρα όμως επίθεση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κάφκα
Σκαρίμπας
Kafka
Grotesque
Satire
Γκροτέσκο
Skarimbas
Ρομπότ
Rombot
Φανταστικό
Σάτιρα
Fantastic

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-10T11:19:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.