δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η έννοια της δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη
The concept of justice in Aristotelis

Εμεξεζίδης, Αχιλλέας Ελευθερίου

Επισημαίνεται για ποιό λόγο είναι σημαντική η αρετή της δικαιοσύνης για τον Αριστοτέλη και γίνεται η διάκριση στα είδη αυτής. Στη συνέχεια η σημασία της αυτή αναπτύσσεται σε συνάρτηση με την κοινωνία, την πόλη και την ευδαιμονία.Ειδική αναφορά γίνεται στην αλληλεπίδραση εκπαίδευσης και Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στο ρόλο της εκπαίδευσης που παρέχει η πολιτεία προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει ηθικά τους πολίτες της. Δεν είναι λίγα άλλωστε τα κοινά σημεία μεταξύ των παιδαγωγικών ιδεών του Αριστοτέλη και του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.
The reason for which the virtue of justice is important in Aristoteles work is pointed out and also the distinction between it;s different meanings. Further more it;s value is explained in relation with the society, the "polis" (city) and the well-being of man.There is special reference for the inter-relation between education and justice and more specifically in the role of education that is provided by the state in order to educate it;s citizens in the meaning of ethics. The common points between Aristoteles ideas on the educational system and the contemporary system are not few.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δικαιοσύνη
Ηθική
Αντι
Φυσικό δίκαιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-15T07:42:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.