Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ανασκόπηση διαχρονικών τάσεων και διερεύνηση πιθανών προσδιοριστών στην Κεντρική Μακεδονία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
A retrospective analysis of the fatal vehicle collisions in the area of Central Macedonia (Northern Greece)
Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ανασκόπηση διαχρονικών τάσεων και διερεύνηση πιθανών προσδιοριστών στην Κεντρική Μακεδονία

Αμπανόζη, Γαρυφαλιά Θεοδοσίου

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος των θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αναδρομική επιδημιολογική μελέτη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2006 έως 31-12-2008. ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα προέρχεται από τις καταγραφές της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Και για τα τρία έτη (2006, 2007 και 2008) προέκυψε ότι σημειώθηκαν συνολικά 280 θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις, στις οποίες 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, έκδοση 17η. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 312 θανόντες σε οδικό τροχαίο συμβάν, οι 266 (85,26%) ήταν άνδρες και οι 46 (14,74%) γυναίκες. Το νεότερο σε ηλικία θύμα ήταν 1 έτους, ενώ το γηραιότερο 91 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι τα 42 έτη με σταθερά απόκλιση 20,36 έτη. Στατιστικά είναι περισσότερες οι τροχαίες συγκρούσεις που καταγράφονται τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα απ’ότι τις καθημερινές. Σε ό,τι αφορά το είδος του εμπλεκομένου στη σύγκρουση οχήματος, φαίνεται ότι οι πλέον εκτεθειμένοι σε κίνδυνο θανάτου είναι οι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, ενώ αντίθετα τα φορτηγά οχήματα φαίνεται να ασκούν προστατευτική δράση στους επιβαίνοντες σε αυτά. Από τους 312 θανάτους που καταγράφηκαν, αλκοόλη ανιχνεύθηκε μόνον στους 87 (28%) οδηγούς-υπεύθυνους για την πρόκληση σύγκρουσης, από τους οποίους η πλειοψηφία (56/86, 64,4%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 15-44 έτη. Σε 6 (1,9%) περιστατικά (όλοι οδηγοί) ανιχνεύθηκαν απαγορευμένες ουσίες. Οι τροχαίες συγκρούσεις με θύματα νεότερους (κατά μέσο όρο ηλικίας) ανθρώπους σημειώθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία συμβάντα (ή συγκρούσεις οχημάτων, τροχαίες συγκρούσεις) πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των κρατών, καθώς ο πληθυσμός – θύμα των συμβάντων αυτών δεν είναι άλλος από το πλέον ενεργό και παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας.
OBJECTIVE: The objective of this study was to study traffic fatalities in the area of Central Macedonia and especially in the Prefecture of Thessaloniki. It is a retrospective epidemiological study for a three years time period (01-01-2006 to 31-12-2008). MATERIAL&METHODS: The data used were kindly supplied from the Central Agency for traffic accidents in Thessaloniki. 280 fatal vehicle collisions were recorded in three years (2006,2007 and 2008), in which 312 people died. The SPSS package, Version 17, was used for data analysis. RESULTS: 266 (85,26%) of the 312 fatalities were men and 46 (14,74%) were women. The youngest victim was 1 year old and the oldest 91 years old. The mean age of the victims was 42 years with a standard deviation of 20,36 years. There are statistically, more fatal vehicle collisions recorded on weekends and holidays than weekdays. Regarding the type of the vehicle, motorcycle users seem to be more at risk compared to heavy vehicle passengers who are protected by the vehicle. Among the 312 fatalities, alcohol was detected in 87 (28%) of the drivers who were responsible for the collision. Most of them (56/86, 64,4%) were between 15 and 44 years old. In 6 (1,9%) cases (all of them drivers) illegal substances were detected. Vehicle collisions with younger victims were recorded during the first morning hours, whereas older people died more frequently during daytime. CONCLUSIONS: The efficient reduction of fatal road accidents (more precisely: vehicle collisions) should become a priority for the government of every country.This work presents the characteristics of fatal vehicle collisions for the area of Thessaloniki and therefore can be helpful in efficiently limiting them.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Vehicle
Προσδιοριστές
Οχήματα
Pedestrians
Πεζοί
Σύγκρουση
Fatal traffic accident
Determinants
Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα
Crush

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-23T07:06:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.