δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των δασών
The European Union Forestry Strategy

Χριπατσιος, Κωνσταντίνος ΝΙκολάου

The need for common forest policy in European Union. European Union Programs for the protection of forests and their sustainable management till the practice of common forest policy. Opinions of European Union for forests and the development.
Η ανάγκη για κοινή δασική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία των δασών και την αειφόρο διαχείρισή τους μέχρι την εφαρμογή κοινής δασικής πολιτικής. Θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση και την ανάπτυξη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προγράμματα
Αειφόρος διαχείριση
Programs
Δάση
Δασική πολιτική
Forest policy
European Union
Sustainable management
Ευρωπαϊκής Ένωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T12:51:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.