Οικογένεια και σχολείο ως παράγοντες αγωγής κατά τον Αγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Family and school as factors of training according to St. John Chrysostomos
Οικογένεια και σχολείο ως παράγοντες αγωγής κατά τον Αγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο

Μπόμπου, Μαγδαληνή Παύλου

Ο σκοπός της αγωγής είναι να δώσει στο παιδί τη βοήθεια για την προσωπική του ολοκλήρωση, την κοινωνική και πολιτισμική του ένταξη. Ο στόχος της χριστιανικής αγωγής σύμφωνα με τον Αγιο Ιωάννη Χρυσόστομο είναι η "μετάληψις αγιότητας". Το βίωμα της αγιότητας αφορά τον άνθρωπο και ξεχειλίζει στον κοινωνικό περίγυρο. Γονείς και δάσκαλοι έχουν μεγάλη ευθύνη στην αγωγή των παιδιών. Πρώτα διδάσκουν τα παιδιά με το παράδειγμά τους και λιγότερο με τα λόγια τους. Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η αυτοαγωγή. Αυτό στην ορθόδοξη παράδοση εννοείται ως οντολογική ανακαίνιση.
The aim of training is to give the child the help for personal integration social and cultural placing. The purpose of christian education according to st. John Chrysostom is participation in holiness. The experience of holiness concerns the human and overflows the social surroundings. Parents and teachers have great responsibilities in the training of children.They teach the children first with their example and less with their words. The ultimate aim must be the self training. this, in the orthodox tradition understood as ontological renewal

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευθύνες γονέων
Training
Responsibilities of teachers
Self training
Participation in holiness
Ontological renewal
Responsibilities of parents
Ευθύνες δασκάλων
Μετάληψις αγιότητος
Οντολογική ανακαίνιση
Αγωγή
Αυτοαγωγή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T14:32:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.