Αυτοπροσδιορισμός μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες και σχέσεις συνομηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αυτοπροσδιορισμός μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες και σχέσεις συνομηλίκων

Δούκα, Ευδοκία Λάζαρου

This study deals with intellectually disabled students' self-determination as well as students at risk for learning disabilities and how these kind of students relate to each other (peer relations). It has also been questioned how much students' self -determination affects their relations. Two specific self-determination scales (“The Arc’s Self-Determination Scale”, “AIR Self-Determination Scale”), designed for this purpose, were used for this research. Moreover, students' level of self-determination was tested in terms of their teachers' opinions about peer relations concerning all types of students ( intellectually disabled, learning disabilities and students without disabilities). Finally, teachers' as well as students' opinions about setting goals and opportunities of self-determination at school and home, were also have been tested. The results of this research indicated that both intellectually disabled students and students at risk for learning disabilities have approximately the same level of self-determination in contrast with students without learning or intellectual disabilities whose level of self-determination is higher. It has also been proved that students’ level of self – determination does not affect their relations in a big degree. Teachers believe that intellectually disabled students have the lowest level of self- determination compared to the other two types. On the other hand students of normal development are the most self-determined. Similar were the results based on their opinions about peer relations. As far as setting goals and opportunities of self-determination at school and home are concerned, teachers’ and students’ point of views agree to some extend.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και των μαθητών σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και τις φιλικές τους σχέσεις. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι φιλικές σχέσεις ανάλογα με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των μαθητών. Η έρευνα είχε σκοπό να ερευνήσει και να καταγράψει τον αυτοπροσδιορισμό ατόμων με νοητική καθυστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες μέσα από δύο συγκεκριμένες κλίμακες αυτοπροσδιορισμού (“The Arc’s Self-Determination Scale”, “AIR Self-Determination Scale”), οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από τους ειδικούς για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, ερευνήθηκε το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των μαθητών σύμφωνα με τις απόψεις των δασκάλων τους καθώς και οι απόψεις των δασκάλων για τις σχέσεις των συνομηλίκων για τις κατηγορίες μαθητών (νοητική ανεπάρκεια, μαθησιακές δυσκολίες, τυπικής ανάπτυξης). Τέλος, εξετάστηκαν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη θέσπιση στόχων και τις ευκαιρίες αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο και στο σπίτι. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές με νοητική ανεπάρκεια και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού σε αντίθεση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης που έχουν πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Επίσης, αποδείχθηκε ότι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των μαθητών επηρεάζει σε μέτριο βαθμό τις φιλικές τους σχέσεις. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι μαθητές με νοητική ανεπάρκεια βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, ακολουθούν οι μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και στο τέλος οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Όμοια ήταν και τα αποτελέσματα από τις απόψεις τους για τις σχέσεις των συνομηλίκων. Σχετικά με τη θέσπιση στόχων και τις ευκαιρίες αυτοπροσδιορισμού οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών συσχετίζονται σε μέτριο βαθμό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυτοπροσδιορισμός
Μαθησιακές δυσκολίες
Intellectual disability
Peer relation
Learning disability
Νοητική ανεπάρκεια
Σχέσεις συνομηλίκων
Self-determination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-23T10:36:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.