δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
6-Magnetic resonance imaging

Bissell, Malenka M.
Ferreira, Vanessa M.
Neubauer, Stefan
Robson, Matthew D.
Karamitsos, Theodoros
Tyler, Damian J

Cardiovascular magnetic resonance (CMR) is a noninvasive cardiac imaging modality that can perform multiparametric evaluation of the heart and blood vessels, including structure, function, tissue characterization, perfusion, flow and metabolism. This chapter reviews the basic principles of CMR and expands on some of the developing techniques that hold promise for clinical application, including fast data acquisition, combining perfusion imaging with tissue characterization techniques in the assessment for ischemia, novel quantitative techniques such as T1- and T2-mapping, 4-dimensional flow imaging to assess flow dynamics within cardiac chambers and great vessels, and how CMR may assess cardiac metabolism without radioactive tracers using magnetic resonance spectroscopy (MRS) and hyperpolarized carbon-13 (13C) imaging.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2015
2016-10-13T07:43:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Advanced Cardiac Imaging: A volume in Woodhead Publishing Series in Biomaterials, [2015] σελ.127 - 169
urn:ISBN:9781782422822
info:doi/(eds) K. Nieman, Oliver Gaemperli, Patrizio Lancellotti and Sven Plein

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.