Η επίδραση ενός προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και των στάσεων για την αναπηρία σε παιδιά Α΄δημοτικού τμήματος ένταξης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση ενός προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και των στάσεων για την αναπηρία σε παιδιά Α΄δημοτικού τμήματος ένταξης.

Φραγκή, Αφροδίτη Αναστασίου

A very crucial issue in special education, as well as in education in general, is the integration itself in the educational system. Although integration oriented schools offer a wide range of opportunities for social integration, incidents of social rejection can not always be eradicated. Given that the knowledge and understanding of disability creates a tendency for positive attitudes toward it, the evaluation and timely implementation of specially designed awareness interventions is mandatory and it should take place to help children with and without disabilities coexist harmonically in and out of school. This study aims at determining the effect of an intervention program of psychomotor education on motor skills and the potential change in attitudes toward disability of students in the first grade of primary school. The intervention program consisted of reading and role-play of story tales promoting acceptance of disability and difference. The program lasted for 13 weeks and it incorporated intense elements of drama play adjusted to the story tales content. The results showed a positive significant effect on most variables evaluated.
Ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την ειδική αγωγή αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα στις μέρες μας είναι αυτό της εκπαιδευτικής ένταξης. Παρότι τα σχολεία που είναι προσανατολισμένα στην ένταξη προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση, συχνά είναι πιθανόν να αφήνουν περιθώρια για κοινωνική απόρριψη. Δεδομένου ότι η γνώση και η κατανόηση της αναπηρίας σχετίζεται θετικά με τη δημιουργία θετικών στάσεων, η εφαρμογή και η αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως έτσι ώστε να προωθείται η αρμονική συνύπαρξη των παιδιών με και χωρίς αναπηρίες εντός του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με σκοπό τον προσδιορισμό της επίδρασης ενός προγράμματος ψυχοκινητικής στις κινητικές δεξιότητες και στην πιθανή αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντι στην αναπηρία, των μαθητών ενός τμήματος ένταξης, Α΄Δημοτικού. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε την ανάγνωση και δραματοποίηση παραμυθιών με θέματα τη διαφορετικότητα και την αναπηρία. Το πρόγραμμα διήρκεσε 13 εβδομάδες και περιελάμβανε έντονα στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού με κινητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο περιεχόμενο των παραμυθιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση του προγράμματος στις περισσότερες από τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

inclusion
psychomotor training
ένταξη
ψυχοκινητική αγωγή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T10:44:32Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.