Αλγόριθμοι ερωτημάτων Skyline σε μεγάλες βάσεις δεδομένων εικόνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αλγόριθμοι ερωτημάτων Skyline σε μεγάλες βάσεις δεδομένων εικόνων

Γεωργιάδης, Νικόλαος Ιωάννη

The aim of the present thesis is to study and compare within an experimental framework various algorithms used to find items that belong to the skyline in large image databases. In order to find the skyline in such big database one must use efficient indexing structures. Hashing algorithms can be used to achieve this kind of indexing. In the thesis there are presented in detail four hashing algorithms used for indexing and two algorithms used for finding the skyline in a dataset. An evaluation of the results is presented regarding the performance and the content of the final skyline. The results have shown that “Branch and Bound Skyline” is faster in most cases. Finally, the examination of the items in the skyline have shown that items where very different visually. This conclusion is important and can be used as a base for clustering a dataset into groups.
Στόχος της εργασίας είναι η πειραματική σύγκριση και μελέτη αλγόριθμων για την εύρεση του skyline σε μεγάλες βάσεις δεδομένων εικόνων αλλά και η μελέτη των αποτελεσμάτων της πειραματικής διάταξης και η αξιολόγηση των συμπερασμάτων. Η εύρεση του skyline σε μεγάλες βάσεις δεδομένων εικόνων, απαιτεί αποδοτικές δομές δεικτοδότησης. Τέτοιες δομές υλοποιούνται με την βοήθεια αλγορίθμων κατακερματισμού. Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τέσσερις αλγορίθμους κατακερματισμού και δυο αλγόριθμου εύρεσης του skyline. Αξιολογεί πειραματικά την απόδοσή τους ως αναφορά τον χρόνο εκτέλεσής τους αλλά και ως αναφορά το περιεχόμενο του τελικού skyline. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δείξαν ότι γρηγορότερος από τους δυο αλγόριθμους είναι ο Branch and Bound Skyline. Τέλος ένα σημαντικό συμπέρασμα της εργασίας είναι η παρατήρηση ότι οι εικόνες στο τελικό skyline είναι πολύ διαφορετικές πράγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια διαδικασία ομαδοποίησης των εικόνων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αλγόριθμοι κατακερματισμού
Βάσεις Δεδομένων Εικόνων
Large Image Databases
Ερωτήματα κορυφογραμμών
Skyline Queries
Hashing Algorithms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T12:52:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.