δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Second Screening and political communication

Νικηφόρος, Αναστάσιος Θεόδωρου

This study will investigate the phenomenon of second screening and the way in which this interactive phase assists the political engagement of Internet users. The study will comprise two sections. The first section will present and demonstrate what this hybrid media process is. The second section will show – drawing on relevant literature review – how this process can help political engagement and, therefore, online political behaviors. The third part will provide analysis of the research and it will investigate, via quantitative analysis, whether the political engagement of Internet users through the process of second screening can be proven or not. The phenomenon that is described above is interesting, considering the scope of online political engagement and the way second screening helps people interact with politics in a more constant way, by using the Internet and other means simultaneously. Since there seems to be an evident on-going public dissatisfaction due to political failure, the process of second screening can help the reader decide whether a new media aspect like second screening help or motivate users of the Internet to engage and react with politics. The main focus of this essay is to present research findings which will prove or not that second screening is a process that helps political engagement. In other words, is politics still alive through a process such as second screening that the audience is not conscious of?
Η εργασία ερευνά το φαινόμενο του second screening (δεύτερης οθόνης) και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδραστική φάση της επικοινωνίας βοηθά τους την πολιτική εμπλοκή στους χρήστες του διαδικτύου. Η έρευνα εμπεριέχει δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα παρουσιαστεί τι ακριβώς είναι αυτή η "υβριδική" διαδικασία των μίντια. Στο δεύτερο τμήμα θα παρουσιαστούν -σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφική αναφορά- πως η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την πολιτική εμπλοκή και άρα τις διαδικτυακές πολιτικές συμπεριφορές. Στο τρίτο τμήμα της εργασίας θα παρουσιαστεί η ανάλυση της ποσοτικής έρευνας που θα εκπονηθεί και θα έχει ως στόχο να παρουσιάσει αν η πολιτική εμπλοκή των χρηστών του διαδικτύου μπορεί να βοηθηθεί η να ενισχυθεί από το φαινόμενο της "δεύτερης οθόνης". Το παραπάνω φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά ενδιαφέρον, αν συνυπολογίσουμε τη σκοπιά της διαδικτυακής πολιτικής εμπλοκής και τον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο της "δεύτερης οθόνης" βοηθάει το κοινό να έχει κάποιο είδος διάδρασης με την πολιτική σε μία πιο σταθερή βάση. διαμέσου του διαδικτύου αλλά και άλλων τρόπων, ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που υπάρχει απόδειξη για πολιτική απογοήτευση στο κοινό, η διαδικασία της "δεύτερης οθόνης" μπορεί να βοηθήσει τον αναγνώστη της εργασίας να καταλάβει αν ένα τεκταινόμενο των Νέων Μέσων (δεύτερη οθόνη) βοηθά η παρακινεί του χρήστες του διαδικτύου να έχουν κάποιου είδους εμπλοκή με την πολιτική. Η εργασία εστιάζει στο να παρουσιάσει ευρήματα, ούτως ώστε να αποδείξει αν η διαδικασία της ¨δεύτερης οθόνης" είναι μια διαδικασία που βοηθά την πολιτική εμπλοκή. Με άλλα λόγια, μπορεί η πολιτική να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί στην σκέψη του κοινού, διαμέσου μια διαδικασίας όπως αυτή της "δεύτερης οθόνης"?

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Political engagement
Χρήση δεύτερης οθόνης
Second screening
Εμπλοκή με την πολιτική
Πολιτική επικοινωνία
Political communication

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-11-10T07:23:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.