Οξύς υποφλοιοεπινεφριδισμος (αδισσώνια κρίση) στο σκύλο: αναφορά σε έξι περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Οξύς υποφλοιοεπινεφριδισμος (αδισσώνια κρίση) στο σκύλο: αναφορά σε έξι περιστατικά (EL)
Acute hypoadrenocorticism (adrenal crisis) in the dog: a report on six clinical cases (EN)

PETANIDES (Θ.Α. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ), T. Α.
KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ), D.
SOUBASIS (Ν. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ), N.
PAPADIMITRIOU (Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), D.
PARDALI (Δ. ΠΑΡΔΑΛΗ), D.
SAVAS (Ι. ΣΑΒΒΑΣ), I.
VARLAMI (Β. ΒΑΡΛΑΜΗ), V.
KOUTINAS (Α. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A.
PAVLIDOU (Κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ), K.

Και οι έξι σκύλοι που προσκομίστηκαν με οξύ υποφλοιοεπινεφριδισμό (αδισσώνια κρίση) την περίοδο 2008-2010 παρουσίαζαν βραδυκαρδία και αυξημένο χρόνο επαναπλήρωσης των τριχοειδών. Υποθερμία παρουσίαζαν 5 στους 6 σκύλους. Στην εργαστηριακή διερεύνηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε αναιμία (2/6 σκύλους), φυσιολογικός (2/6) και αυξημένος (2/6) αριθμός λεμφοκυττάρων και εωσινοφίλων, υπερκαλιαιμία και αζωθαιμία (6/6) και υπονατριαιμία με διαταραχή του λόγου νατρίου : καλίου σε 5 ζώα στα οποία μετρήθηκε το νάτριο. Δύο ζώα, επίσης, παρουσίασαν υπογλυκαιμία, ενώ στα άλλα παθολογικά ευρήματα περιλαμβάνονταν η υπεραβεστιαιμία, η υποχολοστερολαιμία και η αύξηση της δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατάσης και της αλανινοαμινοτρανσφεράσης, από ένα για κάθε περιστατικό. Το ειδικό βάρος των ούρων ήταν κάτω από 1025 σε 4/6 ζώα, στην ακτινολογική και την υπερηχοτομογραφική εξέταση διαπιστώθηκαν μικροκαρδία (2/6), ασκίτης (1/6) και πλευριτική συλλογή (2/6). Κολποκοιλιακός αποκλεισμός και κολπική ασυστολία διαπιστώθηκαν με το ηλεκτροκαρδιογράφημα σε 2/6 περιστατικά. Σε όλα τα ζώα έγινε ενδοφλέβια θεραπεία με φυσιολογικό ορό και δεξαμεθαζόνη αμέσως μετά τη δοκιμή διέγερσης με τετρακοσακτίδη (ACTH). Δύο από τα 6 ζώα πέθαναν, το ένα μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο και το άλλο την 4η ημέρα της νοσηλείας, λόγω έντονης αιμορραγικής γαστρεντερίτιδας. Η διάρκεια νοσηλείας για τα υπόλοιπα ζώα κυμάνθηκε από 3 μέχρι 10 ημέρες. Παρατεταμένη νοσηλεία χρειάστηκαν οι σκύλοι εκείνοι που παρουσίασαν αναιμία, υπολευκωματιναιμία, νευρικά συμπτώματα και εμμένουσα αζωθαιμία. Από τους 4 επιζώντες σκύλους που στάλθηκαν στο σπίτι με πρεδνιζολόνη και οξεϊκή φθοριοκορτιζόνη από το στόμα, ο ένας πέθανε για άγνωστους λόγους ύστερα από μια εβδομάδα. Η αδισσώνια κρίση αποτελεί μια επείγουσα παθολογική κατάσταση που απειλεί άμεσα τη ζωή του σκύλου και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα. Η διαφοροποίηση της από άλλες επείγουσες παθήσεις του σκύλου που χαρακτηρίζονται από αιφνίδια αδυναμία και γαστρεντερικές διαταραχές πρέπει να στηρίζεται στην προσεκτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής εξέτασης και τη δοκιμή διέγερσης με τετρακοσακτίδη (ACTH). (EL)
Medical records of six dogs admitted with acute hypoadrenocorticism were reviewed. All 6 animals were bradycardic and had prolonged capillary refilling time. Hypothermia was detected in 5/6 animals. Clinicopathological evaluation on admission revealed anemia (3/6 dogs), increased (2/6) and normal (2/6) lymphocyte and eosinophil counts, azotemia and hyperkalemia (6/6), hyponatremia, in 5/6 dogs in which sodium was measured with a sodium (Na) : potassium (K) ratio lower than 24, hypoglycemia (2/6) and hypercalcemia, hypocholosterolemia, increased serum alkaline phosphatase and alaninoaminotransferase activities, one dog each. Urine specific gravity was lower than 1025 in 4 dogs. Thoracic radiographs and abdominal ultrasonography disclosed microcardia (2/6), pleural effusion (2/6) and ascites (1/6). Two dogs (2/6), also, presented atrial standstill or atrioventricular block, detected on electrocardiograms. In all 6 animals emergency treatment included the use of intravenous normal saline and glucocorticoids (dexamethasone) immediately after the completion of an ACTH stimulation test with tetracosactide. Two dogs died, one during the 1st day and the other on the 4th day of hospitalization, the latter after the sudden appearance of severe hemorrhagic gastroenteritis. Hospitalization time in the remaining 4 dogs ranged from 3 to 10 days. Prolongation of hospitalization was associated with worsening of anemia, hypoalbuminemia, neurologic complications and non-responsive azotemia. Four dogs (4/6) were discharged on oral prednisolone and fluodrocortisone, but one died after a week for unknown reasons. Acute hypoadrenocorticism is a life threatening condition requiring emergency treatment for a successful outcome. Its inclusion in the differential diagnosis of canine emergencies, presented with acute weakness and gastrointestinal signs, is mandatory, but for its confirmation a complete laboratory and, most importantly, an ACTH stimulation test are always required. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ACTH stimulation test (EN)
maintenance treatment (EN)
acute hypoadrenocorticism (EN)
emergency treatment (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 1 (2011); 13-20 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 1 (2011); 13-20 (EN)

Copyright (c) 2017 D. KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ), N. SOUBASIS (Ν. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ), D. PARDALI (Δ. ΠΑΡΔΑΛΗ), I. SAVAS (Ι. ΣΑΒΒΑΣ), K. PAVLIDOU (Κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ), T. Α. PETANIDES (Θ.Α. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ), D. PAPADIMITRIOU (Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), V. VARLAMI (Β. ΒΑΡΛΑΜΗ), A. KOUTINAS (Α. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.