Επιδράσεις των αφλατοξινών στην υγεία των ζώων και στη χημική σύσταση του γάλακτος των μηρυκαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Επιδράσεις των αφλατοξινών στην υγεία των ζώων και στη χημική σύσταση του γάλακτος των μηρυκαστικών (EL)
Aflatoxin effects on animals health and milk composition of the ruminants (EN)

KOUROUSEKOS (Γ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ), G. D.

Οι αφλατοξίνες αποτελούν τοξικούς μεταβολίτες των μυκήτων Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus και είναι από τις πρώτες μυκοτοξίνες που ταυτοποιήθηκαν και απασχόλησαν την επιστημονική κοινότητα. Η κατανάλωση των αφλατοξινών από τον άνθρωπο ή τα ζώα, μέσω της τροφής, οδηγεί σε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού. Οι διαταραχές που προκαλούν οι αφλατοξίνες, όπως και άλλες μυκοτοξίνες, έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις των ζώων και στην ποιότητα των προϊόντων που παράγονται από αυτά καθώς και στις οικονομικές απολαβές των κτηνοτρόφων. Η κατανάλωση της αφλατοξίνης Β1 από τα ζώα γαλακτοπαραγωγής οδηγεί στο μεταβολισμό της σε αφλατοξινη ΜΙ η οποία απεκκρίνεται με το γάλα. Άμεση συνέπεια των διαταραχών, που προκαλούν οι αφλατοξίνες στη γενική κατάσταση των ζώων, σε συνδυασμό με την απέκκριση στο γάλα, θα μπορούσε να αποτελέσει η επιρροή στην ποιότητα του γάλακτος, μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση ή την περιεκτικότητα του τελευταίου σε διάφορα συστατικά. Δυστυχώς, η, μέχρι σήμερα, βιβλιογραφία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζεται ανεπαρκής. Οι αναφορές για τις επιπτώσεις των αφλατοξινών στη γενική κατάσταση των ζώων σχετίζονται κυρίως με τη μελέτη βασικών παραμέτρων, η μεταβολή των οποίων οδηγεί σε μείωση των αποδόσεων. Τέτοιες παράμετροι είναι κυρίως το σωματικό βάρος και τα βιοχημικά ένζυμα του ήπατος και των νεφρών. Αναφέρονται μείωση του σωματικού βάρους, μειωμένη κατανάλωση τροφής, αυξημένες τιμές της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης και πιθανώς της αλανινικής αμινοτρανσφεράσης, εκτεταμένες βλάβες στο ήπαρ. Αναφορικά με τη λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος, ορισμένοι ερευνητές δεν εντόπισαν επίδραση των αφλατοξινών στις τιμές του λίπους, ενώ από άλλους γίνεται λόγος για μείωση της ποσότητας των παραγόμενων λιπαρών οξέων. Θεωρήθηκε πιθανό η αφλατοξινη να εμπλέκεται στην αναστολή ή τη μειωμένη παραγωγή των ενζύμων που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των λιπαρών οξέων, όπως η συνθετάση. Σχετικά με τις πρωτεΐνες, δεν αναφέρονται επιδράσεις των αφλατοξινών στην περιεκτικότητα του γάλακτος σε αυτές. Οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με τα επίπεδα των πρωτεϊνών στο αίμα ή στους ιστούς και κάνουν λόγο για μικρή αύξηση στις τιμές των ολικών πρωτεϊνών του αίματος μετά από κατανάλωση αφλατοξίνης, αναστολή της δράσης της RNA πολυμεράσης και δέσμευση του RNA, με αποτέλεσμα πολλές μεταβολικές λειτουργίες να αναστέλλονται, συμπεριλαμβανομένης και της σύνθεσης πρωτεϊνών. Επιπλέον, δεν αναφέρονται σημαντικές μεταβολές στην περιεκτικότητα του γάλακτος σε λακτόζη ούτε και ιδιαίτερη επίδραση στις τιμές της γλυκόζης του ορού του αίματος μετά από χορήγηση αφλατοξίνης. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να γίνει λόγος για πιθανή συσχέτιση των αφλατοξινών με την εμφάνιση μαστίτιδας καθώς και με μεταβολές στον αριθμό σωματικών κυττάρων και την ολική μικροβιακή χλωρίδα. Εξάλλου, οι τελευταίες παράμετροι επηρεάζονται από μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων και για αυτό η διερεύνηση τους απαιτεί εκτεταμένη έρευνα. (EL)
Anatoxins constitute toxic metabolites of the fungi Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus and are considered to be the mycotoxins, first detected and researched by the scientists. Aflatoxin consumption by animals or humans could lead to their organism function disorder, mainly depending on the duration of consumption and the quantity of the toxin. Such disorders, caused by aflatoxins and/or by other mycotoxins as well, could seriously affect animal production, the quality of the foods of animal origin and also the farmers income. After aflatoxin Bl is consumed by lactating animals, it is metabolised to aflatoxin Ml, which is excreted into the milk. As a consequence of aflatoxin influence on the general condition of animals, together with the excretion into the milk, the effects on milk quality, including changes in some milk components concentration could be considered as possible. Unfortunately, the present literature regarding this suggestion is inadequate. The reports regarding aflatoxin effects on the general condition of animals are mainly related with basic parameters, whose change can influence animal production. Such parameters are the body weight and the biochemical parameters of liver and kidneys. Reduction of body weight, decreased food consumption, increased concentrations of aspartate aminotransferase and probably of alanine aminotransferase, extensive liver damage are reported by most authors. As for the milk fat concentration, some researchers did not reveal any aflatoxin effects on fat values, while others report a significant reduction of milk fatty acids.These results were attributed to the inhibition or the decreased production of some enzymes, appropriate for fatty acids synthesis, such as synthetase. Regarding the milk protein content, no aflatoxin effects on it are reported. Most researchers make reason for a slight increase of total protein blood levels after aflatoxin consumption as well as for RNA polymerase suspended action, resulting in the inhibition of a lot of metabolic reactions, such as protein synthesis. Moreover, no significant changes were recorded concerning either the milk lactose content or the glucose blood concentration, after aflatoxin consumption. The likelihood of the possible aflatoxin effects on udder health, resulting in mastitis, or on somatic cell count and total microbial count changes cannot be supported by the up-today existing data. Additionally, these parameters could be affected by a variety of factors, requiring, for this reason, extensive research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συστατικά (EL)
γάλα (EL)
λίπος (EL)
χημική σύσταση (EL)
αφλατοξίνες (EL)
aflatoxins (EN)
components (EN)
milk synthesis (EN)
milk (EN)
fat (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 1 (2011); 38-47 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 1 (2011); 38-47 (EN)

Copyright (c) 2017 G. D. KOUROUSEKOS (Γ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.