Νόσος του Aujeszky (Ψευδολυσσα). Μια παλιά απειλή για τη σύγχρονη χοιροτροφία; Μέρος Π. Επιδημιολογία, ανοσία, πρόληψη και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Νόσος του Aujeszky (Ψευδολυσσα). Μια παλιά απειλή για τη σύγχρονη χοιροτροφία; Μέρος Π. Επιδημιολογία, ανοσία, πρόληψη και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα (EL)
Aujeszky's Disease (Pseudorabies). An old threat in current pig industry? Part II. Epidemiology, Immunity, Prevention and the current situation in Greece (EN)

FILIOUSSIS (Γ. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ), G.
NAUWYNCK, H. J.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
BURRIEL, A. R.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
PAPAGEORGIOU (Κ.Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ), K. V.

Η νόσος του Aujeszky είναι μια σοβαρή ιογενής νόσος του χοίρου η οποία για πρώτη φορά περιγράφηκε το1813 στα βοοειδή. Η νόσος του Aujeszky παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση, αν και έχει εκριζωθεί από αρκετές αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Δανία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα,η νόσος εμφανίζεται ενδημική και παρά το γεγονός ότι ο ιός δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις κτηνοτροφικές μονάδεςτα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς, όμως, η διακοπή των εμβολιασμών ως αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης,έχει επαναφέρει το πρόβλημα της νόσου ξανά στο προσκήνιο. Ο χοίρος είναι φυσικός ξενιστής του ιοΰ και μπορεί να επιβιώσειμετά από προσβολή. Η μετάδοση του γίνεται κυρίως με κοντινή επαφή, ωστόσο αρκετοί άλλοι τρόποι ενοχοποιούνται. Τόσοη χυμική όσο και η κυτταρική ανοσία ενεργοποιούνται κατά τη μόλυνση με τον ιό, ενώ η μητρική ανοσία μπορεί να παρέχειαποτελεσματική προστασία στα χοιρίδια, πάντα σε σχέση με τα επίπεδα της και το λοιμογόνο στέλεχος. Οι γλυκοπρωτεϊνεςτου ιού παίζουν, επίσης, ρόλο στην ανοσία με κυριότερο αυτό των gC και gD. Η πρόληψη και ο έλεγχος της νόσου βασίζεταιστους τακτικούς εμβολιασμούς και σε μέτρα βιοασφάλειας, ενώ η εκρίζωση της έγινε με διάφορους τρόπους ανάλογα με τηνκατάσταση στην περιοχή. Η ανοσοποίηση του χοίρου απέναντι στον ιό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση ελαττωμένηςλοιμογόνου δύναμης ζωντανών ή αδρανοποιημένων εμβολίων. Η ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής οδήγησε στην Παρασκευήεμβολίων, τα οποία αποτελούν σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο της νόσου. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα,παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό και συζητείται η πιθανότητα εκρίζωσης του νοσήματος. (EL)
Aujeszky's disease (AD) (or Pseudorabies) is an important viral disease of swine causing neurological signs in neonatal pigs, respiratory problems in fatteners and reproductive disorders in breeding stock. Swine is the only natural host of Aujeszky's disease virus (ADV) and the only species that can survive its infection. Its transmission is mainly through nose-to-nose contact, but several other ways may apply. Both antibody- and cell-mediated immune responses occur following ADV infection, while maternal immunity can protect the pigs depending on their level and the virulence of the infecting strain. Virus glycoproteins may, also, play a role in immunity with that of gC and gD being the most important. Prevention and control of ADV is based on proper vaccination and biosecurity measures, while eradication has been practiced in various ways depending on the situation. The current vaccines are based on deletion of certain proteins and are effective. Despite the fact that the disease has been eradicatedfrom many developed countries, AD is still endemic in Greece. Findings of recent emergence of AD in Greek farms and the possibility of its eradication are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιδημιολογία (EL)
ανοσία (EL)
εμβολιασμός (EL)
έλεγχος (EL)
Νόσος του Aujeszky (EL)
epidemiology (EN)
Aujeszky's Disease (EN)
control (EN)
immunity (EN)
vaccination (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 2 (2011); 125-131 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 2 (2011); 125-131 (EN)

Copyright (c) 2017 K. V. PAPAGEORGIOU (Κ.Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ), A. R. BURRIEL, G. FILIOUSSIS (Γ. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ), G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), H. J. NAUWYNCK, S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.