Μοριακή αναζήτηση της Blastocystìs sp. σε κόπρανα σκύλου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μοριακή αναζήτηση της Blastocystìs sp. σε κόπρανα σκύλου στην Ελλάδα (EL)
Molecular screening for Blastocystìs sp. in canine faecal samples in Greece (EN)

PAPADOGIANNAKIS (Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E.
MENOUNOS (Π. ΜΕΝΟΥΝΟΣ), P.
KOUTIS (Χ. ΚΟΥΤΗΣ), C.
KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), V.
VAKALIS (Ν. ΒΑΚΑΛΗΣ), N. C.
SPANAKOS (Γ. ΣΠΑΝΑΚΟΣ), G.
VELONAKIS (Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ), E.

Η Blastocystìs είναι ένα αναερόβιο παράσιτο που έχει βρεθεί στο έντερο πολλών σπονδυλωτών, περιλαμβανομένωντου ανθρώπου και του σκύλου. Πρόσφατα, η Blastocystìs ταξινομήθηκε σε εννέα υπότυπους, βάσει των φυλογενετικών δένδρων που προέκυψαν από την ανάλυση της αλληλουχίας της μικρής υποομάδας του rRNA γονιδίου. Η παθογένεια της Blastocystìs στο σκύλο παραμένει ασαφής και η ύπαρξη παθογόνων και μη-παθογόνων υπότυπων ακόμη ερευνάται. Δείγματα κοπράνων από 30 δεσποζόμενους και 42 αδέσποτους σκύλους, προερχόμενους από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα εξετάστηκαν μικροσκοπικάκαι με τη μέθοδο PCR για τυχόν ανίχνευση της Blastocystìs sp. Όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά και με τις δύο μεθόδους. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο σκύλος μάλλον δεν συνιστά «δεξαμενή» της Blastocystìs sp., αν και απαιτείταιεπιδημιολογική μελέτη μεγάλης κλίμακας για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. (EL)
Blastocystìs is an anaerobic parasitic microorganism which has been found in the intestinal tract of many vertebrates including humans and dogs. Recently, members of Blastocystìs sp. were classified into nine sub-types, based on phylogenetic trees derived from sequence analysis of the small sub-unit ribosomal RNA gene. The pathogenesis of Blastocystìs in the dog remains uncertain and the existence of pathogenic and non-pathogenic sub-types is under investigation. Feacal samples from 30 privately owned and 42 stray dogs, originated from central and northern Greece, were examined by both light microscopy and PCR assays for the detection of Blastocystìs sp. All samples were found to be negative by both assays. It seems that, in Greece, the dog is unlikely to be a "reservoir" of Blastocystìs sp., although a large scale epidemiologic study is needed to be carried out in order for more conclusive results to be drawn. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Blastocystìs (EL)
Ελλάδα (EL)
μικροσκοπική εξέταση (EL)
PCR (EL)
σκύλος (EL)
Greece (EN)
Blastocystìs (EN)
light microscopy (EN)
dog (EN)
PCR (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 3 (2011); 216-220 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 3 (2011); 216-220 (EN)

Copyright (c) 2017 G. SPANAKOS (Γ. ΣΠΑΝΑΚΟΣ), E. PAPADOGIANNAKIS (Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), V. KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), P. MENOUNOS (Π. ΜΕΝΟΥΝΟΣ), E. VELONAKIS (Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ), C. KOUTIS (Χ. ΚΟΥΤΗΣ), N. C. VAKALIS (Ν. ΒΑΚΑΛΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.