Παρανεοπλασματική αποφολιδωτική ερυθροδερμία σε γάτα με θύμωμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Παρανεοπλασματική αποφολιδωτική ερυθροδερμία σε γάτα με θύμωμα (EL)
Paraneoplastic exfoliative erythroderma in a cat with thymoma (EN)

MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.
KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ), D.
PETANIDES (Θ. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ), T.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M. N.
KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.

Γάτα 14 χρονών, κοινής ευρωπαϊκής φυλής, προσκομίστηκε με ιστορικό σημαντικής απώλειας σωματικούβάρους και γενικευμένης αποφολιδωτικής δερματίτιδας με ερυθροδερμία που εμφανίστηκε τους τελευταίους δυο μήνες. Στην ακτινογραφική και υπερηχοτομογραφική διερεύνηση του θώρακα παρατηρήθηκε ευμεγέθης μάζα που εντοπιζόταν στον πρόσθιο μεσοπνευμόνιο χώρο. Η κυτταρολογική εικόνα του επιχρίσματος, η οποία πάρθηκε ύστερα από διαθωρακική παρακέντηση με λεπτή βελόνα, ήταν συμβατή με το θύμωμα, αφού παρατηρήθηκαν πολυάριθμα ώριμα λεμφοκύτταρα ανάμικταμε σαφώς λιγότερα φλεγμονικά σιτευτικά κύτταρα. Η ολιγοκυτταρική δερμοεπιδερμική δερματίτιδα, της οποίας το κυτταρικόφλεγμονικό διήθημα ήταν μικτό, ήταν ο κυρίαρχος ιστοπαθολογικός μορφότυπος στις βιοψίες που πάρθηκαν από το δέρμα,γεγονός που επιβεβαίωσε τη διάγνωση της παρανεοπλασματικής αποφολιδωτικής δερματίτιδας από θύμωμα. Με βάση αυτότο σχετικά σπάνιο περιστατικό, επισημαίνεται η αξία των κερατινοσμηγματορροϊκών αλλοιώσεων ως κλινικού δείκτη για υποκείμενα νεοπλάσματα στη γάτα. (EL)
A 14-year-old domestic shorthair cat was admitted with a 2-month history of excessive body weight loss and generalized exfoliative dermatitis with erythroderma. Radiographic and ultrasonographic examination revealed a cranioventral cavitary mass within the anterior mediastinum. An ultrasound-guided fine needle aspiration cytology from the mass revealed numerous small mature lymphocytes intermingled with much fewer inflammatory mast cells. These findings, along with a cellpoor interface and mixed cell dermatitis demonstrated on skin histopathology, made the diagnosis of paraneoplastic exfoliative dermatitis straightforward. This uncommon case illustrates the relative value of keratosebborheic skin disease as a useful indicator of an internal malignancy in the cat. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θύμωμα (EL)
Γάτα (EL)
αποφολιδωτική δερματίτιδα (EL)
exfoliative dermatitis (EN)
Cat (EN)
thymoma (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 3 (2011); 229-234 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 3 (2011); 229-234 (EN)

Copyright (c) 2017 D. KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ), M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), T. PETANIDES (Θ. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ), A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.