Τοξίκωση απο μυοκτονες ουσίες με αντιβιταμινική Κ δράση: οξεία στένωση της τραχείας σε σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοξίκωση απο μυοκτονες ουσίες με αντιβιταμινική Κ δράση: οξεία στένωση της τραχείας σε σκύλο (EL)
Acute tracheal narrowing presumptively associated with anticoagulant rodenticide intoxication in a dog (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
PARDALI (Δ.Σ. ΠΑΡΔΑΛΗ), D. S.
ADΑMAMA-MORAITOU (Κ.Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΩΡΑΪΤΟΥ), K. K.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M. N.

Σκύλος, θηλυκός στειρωμένος, ηλικίας 3,5 ετών και φυλής Γερμανικός Ποιμενικός προσκομίστηκε με βήχα,αιμόπτυση, εισπνευστικό συριγμό και αιματώματα στις περιτονίες των μυών του προσώπου. Ο συνήθης αιμοστατικός έλεγχος έδειξε αύξηση του χρόνου προθρομβίνης (ΡΤ) και μερικής θρομβοπλαστίνης (ΡΤΤ). Στα ακτινογραφήματα του θώρακα και του τραχήλου διαπιστώθηκε σοβαρού βαθμού μείωση της διαμέτρου του αυλού της τραχείας που συνοδευόταν από αύξηση της ακτινοσκιερότητας και του πάχους του τοιχώματος της. Η διάμετρος της τραχείας μετρήθηκε αντικειμενικά με τον προσδιορισμότου λόγου της διαμέτρου της (TD) προς τη διάμετρο της εισόδου του θώρακα (ΤΙ), το λόγο της διαμέτρου της τραχείας στομέσο της απόστασης από την είσοδο του θώρακα ως το διχασμό της (TT) προς το εύρος της 3ηζ πλευράς (3R), όπως και από τολόγο της TT προς την αναμενόμενη διάμετρο του αυλού της τραχείας [DPred (DPred cm = 0.47 (weight kg )0*39)]. Όλοι οι λόγοι βρέθηκαν μικρότεροι του φυσιολογικού. Ως αίτιο της χωροκατακτικής αλλοίωσης που αφορούσε στο τοίχωμα της τραχείας θεωρήθηκαν οι εκτεταμένες και σοβαρές υποβλεννογόνιες αιμορραγίες λόγω της τοξίκωσης από ποντικοφάρμακο με ανταγωνιστικήτης βιταμίνης Κ δράση. (EL)
A 3.5-year-old, spayed female, German shepherd-cross dog was presented with cough, hemoptysis, inspiratory stridor and fascial plane hematomas. Routine bleeding profile showed prolonged prothrombin time (PT) and partial thromboplastin time (PTT). Radiography revealed severe narrowing of tracheal lumen accompanied by increased thickness and opacity of its wall. Tracheal diameter was measured objectively, employing the ratio of its diameter (TD) to thoracic inlet distance (TI) and that of the midpoint between thoracic inlet and the carina (TT) to the 3r d rib width (3R), as well as the ratio of TT to predicted diameter of tracheal lumen [DPred (DPred cm = 0.47 (weight kg )0 3 9)]. All three ratios were found lower than normal. The space occupying effect of extensive and severe sub-mucosal hemorrhage due to anticoagulant rodenticide intoxication was incriminated.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διάμετρος τραχείας (EL)
τοξίκωση από ποντικοφάρμακο (EL)
Τραχεία (EL)
σκύλος (EL)
tracheal diameter (EN)
canine (EN)
Trachea (EN)
rodenticide poisoning (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 3 (2011); 235-239 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 3 (2011); 235-239 (EN)

Copyright (c) 2017 D. S. PARDALI (Δ.Σ. ΠΑΡΔΑΛΗ), K. K. ADΑMAMA-MORAITOU (Κ.Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΩΡΑΪΤΟΥ), M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.