Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η χειρουργική του νεφρού στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Renal surgery in the dog and cat (EN)

KOUTI (Β. ΚΟΥΤΗ), V.
PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L. G.

Νεφρεκτομή ονομάζεται η ολική αφαίρεση του νεφρού και του σύστοιχου ουρητήρα που γίνεται συνήθωςδιαμέσου μέσης λαπαροτομής. Η νεφρεκτομή στο σκύλο και τη γάτα διενεργείται για την αντιμετώπιση μη ανατάξιμης βλάβης του νεφρού. Ενδείξεις για την εκτέλεση της νεφρεκτομής αποτελούν : α) τα νεοπλάσματα του νεφρού και του σύστοιχου ουρητήρα, β) η επίμονη ιδιοπαθής νεφρική αιματουρία, γ) η βαριά κάκωση του νεφρού με ή χωρίς απόσπαση του νεφρικούμίσχου από την πύλη, δ) η υδρονέφρωση τελικού σταδίου, ε) οι μονήρεις νεφρικές κύστεις που συνοδεύονται από διαταραχήτης νεφρικής λειτουργίας, στ) ο πολυκυστικός νεφρός με πυελονεφρίτιδα, ζ) τα παράσιτα του νεφρού, η) το νεφρικό ή περινεφρικό απόστημα, θ) η βαριά πυελονεφρίτιδα και ι) η νεφρική βλάβη λόγω έκτοπου ουρητήρα. Η ομαλή λειτουργία του ετεροπλάγιου νεφρού αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση της νεφρεκτομής. Αντένδειξη για την εκτέλεση της νεφρεκτομής αποτελεί η παρουσία αζωθαιμίας ή επίμονης ισοσθαινουρίας. Η νεφρεκτομή για την αντιμετώπιση χρόνιας πυελονεφρίτιδας τελεί υπό αμφισβήτηση επειδή μπορεί να μην αποτρέψει την προσβολή του ετεροπλάγιου νεφρού. Παρ' όλο που το σπινθηρογράφημα αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο έλεγχου της νεφρικής λειτουργίας, στην κλινική πράξη η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας γίνεται με την διενέργεια απεκκριτικής ουρογραφίας. Ως νεφροτομή ορίζεται η περιορισμένη διατομή του νεφρού, διάμεσου της ραχιαίας επιφάνειας του, με σκοπό την προσπέλαση της νεφρικής πυέλου για την αφαίρεση λίθων (εμφραξη της πυέλου με αποτέλεσμα την υδρονεφρωση και τον υδροουρητήρα, μη ανατάξιμη ουρολοίμωξη, προοδευτική αύξηση του μεγέθους του λίθου και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας) και για τη διερεύνηση και θεραπεία των αιτίων νεφρικής αιματουρίας,νεοπλασμάτων και πολυπόδων. Η διενέργεια νεφροτομής δεν προκαλεί σημαντική διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Η πυελολιθοτομή μπορεί να βρει εφαρμογή σε περίπτωση διάτασης του κεντρικού τμήματος του ουρητήρα και της πυέλου. (EL)
Nephrectomy is the complete removal of the kidney and ipsilateral ureter and usually it is performed through a midline laparotomy for the treatment of end stage unilateral kidney disease. Indications for performing nephrectomy may include: renal and ureteral neoplasms, persistent renal haematuria, serious renal trauma associated with or without avulsion of renal pedicle, end-stage hydronephrosis, single renal cysts associated with renal disease, polycystic kidney disease associated with pyelonephritis, renal parasites, renal or perirenal abscessation, chronic end-stage pyelonephritis and renal disease associated with ectopic ureter. Normal function of the contralateral kidney is a prerequisite for performing nephrectomy. The presence of azotaemia or persistent isosthenuria is a contraindication for nephrectomy. Nephrectomy for pyelonephritis may not consistently resolve the infection in the remaining kidney. Preoperative evaluation of renal function in animals undergoing nephrectomy would ideally include determination of glomerular filtration rate using renal nuclear scintigraphy. However, in clinical practice, excretory urography is performed for the assessment of renal function. Nephrotomy is a limited surgical incision through the dorsal renal surface to remove nephroliths, to explore the pelvis for polyps and neoplasms and to identify causes of renal haematuria. Nephrotomy is reported not to significantly affect renal function in normal dogs and cats. Indications for nephrotomy associated with the presence of nephroliths may include hydronephrosis and hydroureter associated with renal pelvic obstruction, recurrent infection resistant to conservative treatment, progressive nephrolith enlargement and deterioration of renal function. Pyelolithotomy for calculus removal may only be used when the renal pelvis and the proximal ureter are markedly dilated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νεφροτομή (EL)
γάτα (EL)
νεφρεκτομή (EL)
σκύλος (EL)
nephrotomy (EN)
Cat (EN)
nephrectomy (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 3 (2011); 249-256 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 3 (2011); 249-256 (EN)

Copyright (c) 2017 L. G. PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), V. KOUTI (Β. ΚΟΥΤΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.