Εωσινοφιλική δερματίτιδα με οίδημα σε σκύλο (Wells'-like syndrome) μετά απο κατανάλωση ψαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Εωσινοφιλική δερματίτιδα με οίδημα σε σκύλο (Wells'-like syndrome) μετά απο κατανάλωση ψαριών (EL)
Eosinophilic dermatitis with edema (Wells'-like syndrome) possibly triggered by cooked fish in a dog (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
FARMAKI (Ρ. ΦΑΡΜΑΚΗ), R.
GIANNOULOPOULOS (Γ.Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G. D.
KOUTINAS (Χ.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), Ch. K.

Μια σκΰλα δυο ετών, ακαθόριστης φυλής, προσκομίστηκε με πολυεστιακές δερματικές αλλοιώσεις που εμφανίστηκαν αιφνίδια και επεκτείνονταν συμμετρικά στον κορμό του σώματος. Το ζώο αυτό ζοΰσε μέσα στο σπίτι και είχε καταναλώσει μαγειρεμένα ψάρια μία ήμερα πριν από την προσκόμιση, ενώ δεν του είχαν χορηγηθεί φάρμακα ή εμβόλια τους 3 τελευταίους μήνες. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν μη κνησμώδεις και ανώδυνοι πομφοί, βλαττίδες και πλάκεςπου κατανέμονταν κυρίως στην κεφαλή, τα πτερύγια των αυτιών, τον τράχηλο και τα τοιχώματα του θώρακα. Οι δερματικές αυτές αλλοιώσεις ήταν κυκλοτερείς, τοξοειδείς ή οφιοειδείς με τάση συνάθροισης. Η ιστοπαθολογική εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη οιδήματος στο επιπολής χόριο, συμφόρηση των μετα-τριχοειδών φλεβιδίων και περιαγγειακή-διάμεση εωσινοφιλική δερματίτιδα. Αρχικά στο σκύλο χορηγήθηκε από το στόμα βιταμίνη Ε, σουλφασαλαζίνη και δοξυκυκλίνη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μετά την ιστοπαθολογική επιβεβαίωση της εωσινοφιλικής δερματίτιδας, η παραπάνω θεραπεία αντικαταστάθηκε από την πρεδνιζολόνη, από το στόμα, για 2 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο σκύλος παρουσίασε σημαντική βελτίωσημέχρι την εξαφάνιση των δερματικών αλλοιώσεων, χωρίς στη συνέχεια να εμφανίσει υποτροπές. Το πιθανότερο αίτιο της εωσινοφιλικής αυτής αντίδρασης υπερευαισθησίας ήταν η κατανάλωση μαγειρεμένων ψαριών από το σκύλο αυτό. (EL)
 A 2-year old intact female mongrel dog was admitted with multifocal skin lesions appearing suddenly and extending symmetrically over most of the body. The dog was living indoors and one day before the admission it had consumed cooked fish. Neither medication, nor vaccination had been given to the dog, at least during the last 3 months. Physical examination revealed only non-pruritic and non-painful macules, papules and plaques that were distributed mainly over the head, pinnae, neck and thorax. The lesions were annular, aeriform or serpiginous with a tendency to coalesce. Skin histopathology (H-E) revealed a superficial dermal edema, post-capillary venule congestion and perivascular to interstitial eosinophilic dermatitis as the main pattern. The dog was initially placed on oral vitamin E, sulphasalazine and doxycycline, but to no avail. As soon as the diagnosis of eosinophilic dermatitis with edema was confirmed by histopathology, the former treatment stopped and oral prednisolone was given for two months during which there was a remarkable improvement of skin lesions and complete disappearance with no relapse. The cooked fish, consumed by the dog the night before the incident, was assumed to be the cause of the acute eosinophilic hypersensitivity reaction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εωσινοφιλική δερματίτιδα με οίδημα (EL)
Σκύλος (EL)
τροφογενής (EL)
food-induced (EN)
eosinophilic dermatitis with edema (EN)
Dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 4 (2011); 320-326 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 4 (2011); 320-326 (EN)

Copyright (c) 2017 G. D. GIANNOULOPOULOS (Γ.Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), R. FARMAKI (Ρ. ΦΑΡΜΑΚΗ), Ch. K. KOUTINAS (Χ.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.