Περιστατικό συνγκάμωσης σε πέρδικες οικόσιτης εκτροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Περιστατικό συνγκάμωσης σε πέρδικες οικόσιτης εκτροφής (EL)
Case of syngamosis in partridges of a backyard farm (EN)

ANDREOPOULOU (Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ), M.
TSIOURIS (Β. ΤΣΙΟΥΡΗΣ), V.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.
PAPADOPOULOS (Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.

Ζωντανές και νεκρές πέρδικες (Alectoris chukar), ηλικίας 2 μηνών, προερχόμενες από οικόσιτη εκτροφή στην περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης, προσκομίστηκαν στη μονάδα Παθολογίας Πτηνών της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Οι πέρδικες διαβιούσαν μαζί με ενήλικους φασιανούς (Phasianus colchicus) και ελεύθερα διαβιούντα είδη Στρουθιόμορφων(Passeriformes), σε έναν ειδικά διαμορφωμένο περιφραγμένο κλωβό 600 m2, στο έδαφος του οποίου υπήρχε αυτοφυής χλωρίδα. Δύο μήνες μετά την τοποθέτηση των πτηνών στο κλωβό, παρατηρήθηκαν 5 θάνατοι στις πέρδικες, γεγονός που αποτέλεσε και την αιτία προσκόμισης ασθενών πτηνών για εξέταση. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, κοπιώδης αναπνοή, με ανοικτό ράμφος, ανύψωση της κεφαλής με ταυτόχρονη έκταση του τραχήλου και αναιμικά κάλλαια. Κατά τη νεκροτομική εξέταση, παρατηρήθηκε πάχυνση και συμφόρηση του βλεννογόνου της τραχείας, καθώς και μεγάλος αριθμός παρασίτων Syngamus trachea στον αυλό της. Τα παράσιτα σχημάτιζαν το χαρακτηριστικό Ύ', δηλωτικό της παραμονής θηλυκού και αρσενικού παρασίτου σε σύζευξη. Τα υπόλοιπα όργανα δεν έφεραν αλλοιώσεις, ενώ οι μικροβιολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από δείγματα ήπατος, σπλήνα και αεροφόρων σάκων ήταν αρνητικές. Παράλληλα, εξετάστηκαν δείγματακοπράνων από την εκτροφή, όπου με τη μέθοδο καθίζησης ανιχνεύτηκαν αυγά S. trachea. Ο θάνατος των νεαρών περδίκων αποδόθηκε στην έντονη παρασίτωση της τραχείας από S. trachea. Η σημασία του νοσήματος για οικόσιτα ή ελεύθερα διαβιούν τα πτηνά, η δυσκολία αντιμετώπισης και έλεγχου της νόσου, καθώς και η ιδιομορφία εμφάνισης των συμπτωμάτων και της θνησιμότητας, ειδικά στις πέρδικες της εκτροφής αυτής, είναι τα ενδιαφέροντα σημεία που συζητούνται στο άρθρο αυτό. (EL)
Sick and dead 2-months-old partridges (Alectoris chukar) were presented to the unit of Avian Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. The birds were reared at a specially constructed wire cage, which covered 600 m2 of the ground, including self-growing flora, in the region of Diavata, in the countryside of Thessaloniki. The farm consisted of young partridges, adult pheasants and wild passerines. Two months after placing the birds, 5 partridges were found dead. During the clinical examination of the submitted sick partridges, severe respiratory distress was observed, while some birds had anemic combs and others were breathing with open beaks and had their necks stretched. The necropsy revealed the presence of numerous gapeworms in the lumen of the trachea, forming the typical " Y" shape, since male and female Syngamus trachea are locked in copulation. The mucosa of trachea was, also, thickened, irritated and congested. No lesions to other organs were observed and the microbiological examination of liver, spleen and air-sacs samples was negative. Meanwhile, faecal samples were collected from the farm for parasitological examination. A sedimentation method was used and eggs of S. trachea were found. Syngamosis was determined to be the cause of the partridges' death. The gapeworms are considered potentially dangerous, especially for backyard, game-birds and free-living birds, while the control of the disease is complicated. This fact, along with the selective appearance of the clinical signs and the mortality only in the partridges of the farm are the remarkable points discussed in this article. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πέρδικες (EL)
Syngamus trachea (EL)
Συνγκάμωση (EL)
οικόσιτη εκτροφή. (EL)
δύσπνοια (EL)
gaping (EN)
game-bird farm. (EN)
Syngamus trachea (EN)
Syngamosis (EN)
partridges (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 4 (2011); 327-333 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 4 (2011); 327-333 (EN)

Copyright (c) 2017 M. ANDREOPOULOU (Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ), V. TSIOURIS (Β. ΤΣΙΟΥΡΗΣ), I. GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), E. PAPADOPOULOS (Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.