Βαριάς μορφής εστιακή συμπιεστική μυελοπάθεια από αραχνοειδή ψευδοκΰστη σε σκΰλο φυλής Rottweiler

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Βαριάς μορφής εστιακή συμπιεστική μυελοπάθεια από αραχνοειδή ψευδοκΰστη σε σκΰλο φυλής Rottweiler (EL)
Severe focal myelopathy secondary to chronic compression by an arachnoid pseudocyst in a Rottweiler (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
BRELLOU (Γ. ΜΠΡΕΛΛΟΥ), G.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
SOUBASIS (Ν. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ), Ν.
SOUFTAS (Β.Δ. ΣΟΥΦΤΑΣ), V. D.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M. N.

Το περιστατικό που περιγράφεται αφορούσε σε σκΰλο φυλής Rottweiler, ηλικίας τεσσάρων ετών, ο οποίος προσκομίστηκεστην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς, επειδή εμφάνιζε για διάστημα 4 μηνών μυελική αταξία και τετραπάρεση που επιδεινώνονταν προοδευτικά (αυχενικό σύνδρομο). Στη νευρολογική εξέταση ο σκύλος εμφάνιζε σπαστική τετραπληγια, χωρίς άλλα ευρήματα από τη γενική κλινική εξέταση και τις αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογική, βιοχημική του OQOV καιακτινολογική εξέταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης). Στη μυελογραφια διαπιστώθηκε αδυναμία προώθησης του σκιαγραφικού μέσου μετά από το επίπεδο του 5ου αυχενικού σπονδύλου και στη μαγνητική τομογραφία παρατηρήθηκε ενδοσκληριδια-εξωμυελική συμπίεση και διόγκωση του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του 5ου και 6ου μεσοσπονδυλίου διαστήματοςαπό αραχνοειδή ψευδοκύστη και εστιακή μυελοπάθεια που αφορούσε στα νευροτόμια Α5-Α6. Στην ιστοπαθολογική εξέταση διαπιστώθηκε διάχυτη απομυελινωση της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού, η οποία ήταν ιδιαιτέρως έντονου βαθμού στα νευροτόμια Α5-Α6, αλλά επεκτεινόταν και σε απομακρυσμένα από την αλλοίωση σημεία, όπως ο προμήκης μυελός και η θωρακική μοίρα του νωτιαίου μυελού, γεγονός το οποίο ήταν και το πλέον ενδιαφέρον εύρημα. (EL)
A four-year old Rottweiler was presented with tetraplegia, established progressively over a 4-month period. Initiallythe dog developed paresis of the posterior limbs that subsequently evolved to tetraparesis and finally tetraplegia. Upon neurological examination the dog exhibited spastic tetraplegia with exaggerated spinal reflexes in all four limbs. The neuroanatomical lesion localization indicated a focal or diffuse cervical spinal cord disease. Cisternal myelography revealed obstruction of the contrast medium flow at the level of C5 vertebral body. Magnetic resonance imaging disclosed intradural-extramedullary compression of the spinal cord at the level of C5-C6 intervertebral disc by a spinal arachnoid pseudocyst, syrinx formation and myelopathy expressed as abnormally higher signal on T2-weighted images at the C5 segment level. Severe demyelination, involving exclusively the white matter of the grossly affected segments and extending rostrally into the brainstem and caudally into the thoracic spinal cord segments, was noticed on histopathology. The unusually severe secondary degenerative change in the cervical spinal cord white matter, inflicted by focal SAP compression, was the most interesting finding. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μυελοπάθεια (EL)
μυελογραφια (EL)
μαγνητική τομογραφία (EL)
Αραχνοειδής ψευδοκΰστη (EL)
σκύλος (EL)
MRI (EN)
myelography (EN)
dog (EN)
Arachnoid pseudocyst (EN)
myelopathy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 1 (2010); 23-28 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 1 (2010); 23-28 (EN)

Copyright (c) 2017 Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), V. D. SOUFTAS (Β.Δ. ΣΟΥΦΤΑΣ), G. BRELLOU (Γ. ΜΠΡΕΛΛΟΥ), M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), Ν. SOUBASIS (Ν. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ), A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.