Κλινικό περιστατικό μόλυνσης τον νεφρού προβάτου από Corynebacterium pseudotuberculosis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κλινικό περιστατικό μόλυνσης τον νεφρού προβάτου από Corynebacterium pseudotuberculosis (EL)
A case of kidney infection by Corynebacterium pseudotuberculosis in sheep (EN)

PSYCHAS (Β. ΨΥΧΑΣ), V.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.
PETRIDOU (Ε.Ι. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), E. J.
ZAVLARIS (Μ. ΖΑΒΛΑΡΗΣ), M.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.

Στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., προσκομίστηκε θηλυκό πρόβατο Φρισλανδικής φυλής, 3 ετών, με ιστορικό απώλειας βάρους επί δίμηνο. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν θερμοκρασία απευθυσμένου 39°C, όρεξη φυσιολογική, ελαφρό ορώδες ρινικό έκκριμα, υγρός βήχας, ενώ κατά την ακρόαση της τραχείας ακούγονταν ρόγχοι. Οι αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, εκτός από μια ήπια λευκοκυττάρωση, ενώ ίχνη αιμοσφαιρίνης και πρωτεϊνών ανιχνεύθηκαν στην εξέταση του ούρου. Λόγω της προοδευτικά επιδεινούμενης εξέλιξης του περιστατικού, πραγματοποιήθηκε ευθανασία και το ζώο προσκομίστηκε για νεκροτομική εξέταση. Το κύριο εύρημα της νεκροτομής ήταν ο δεξιός νεφρός, που εμφανιζόταν διογκωμένος, οζώδης, ενώ το παρέγχυμα του είχε αντικατασταθεί από πολυάριθμα αποστήματα. Από δείγματα ιστών παρεγχυματικών οργάνων πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές, μοριακές και ιστοπαθολογικες εξετάσεις, με σκοπό την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα, τον αποκλεισμό της Maedi/Visna καιτη μελέτη των ιστολογικών αλλοιώσεων, αντίστοιχα. Στη μικροβιολογική εξέταση από δείγματα νεφρού και πνεύμονα, απομονώθηκε το Corynebacterium pseudotuberculosis. Η περίπτωση ενός ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού, που προσκομίστηκε με ασαφή συμπτωματολογία από το οποίο απομονώθηκε το Corynebacterium pseudotuberculosis από το νεφρό, συζητείται στο άρθρο αυτό. (EL)
A three year-old female sheep was presented to the Clinic of Farm Animals, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, with mild nasal seromucous discharge and progressive weight loss, while rectal temperature was normal. Hematological examination revealed mild leukocytosis, while traces of hemoglobin and protein were found in urinalysis. The animal was euthanized and forwarded for necropsy. An extremely enlarged, nodular right kidney, whose renal parenchyma was completely replaced by multiple abscesses, was the remarkable finding of the necropsy. Microbiological and molecular examinations were performed to establish the diagnosis and rule out Maedi/Visna infection. Tissue samples from the kidney and other organs were, also, examined histologically. Corynebacterium pseudotuberculosis was isolated in microbiological tests. A kidney infection by C. pseudotuberculosis, presented as a clinical case with scant symptoms, is discussed in this case report. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατο (EL)
Corynebacterium pseudotuberculosis (EL)
νεφρός (EL)
απόστημα (EL)
Corynebacterium pseudotuberculosis (EN)
kidney (EN)
Sheep (EN)
abscess (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 1 (2010); 29-35 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 1 (2010); 29-35 (EN)

Copyright (c) 2017 N. PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), M. ZAVLARIS (Μ. ΖΑΒΛΑΡΗΣ), N. D. GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), E. J. PETRIDOU (Ε.Ι. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), V. PSYCHAS (Β. ΨΥΧΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.