Η ευζωία του κουνελιού κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης του σε πρόγραμμα θεραπευτικής προσέγγισης με τη βοήθεια ζώων, σε παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η ευζωία του κουνελιού κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης του σε πρόγραμμα θεραπευτικής προσέγγισης με τη βοήθεια ζώων, σε παιδιά (EL)
Animal welfare issues on the use of rabbits in an animal assisted therapy program for children (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N.
KOUKOUTSAKIS (Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ), P.
LOUKAKI (Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ), K.

Τα τελευταία χρόνια, η θεραπευτική συμβολή του ζώου συντροφιάς στην αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων αποτελεί προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Κύριος σκοπός της θεραπευτικής συμβολής ενός ζώου είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών, μέσω των δεσμών που δημιουργούνται μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Παρά το γεγονός ότι ο σκύλος χρησιμοποιείται ως ζώο εκλογής για την κατάρτιση ενός τέτοιου θεραπευτικού προγράμματος, το κουνέλι αποτελεί ένα ακόμα ζωικό είδος, που μπορεί εξίσου να χρησιμοποιηθεί, εμφανίζοντας μάλιστα σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι μικρό σε μέγεθος, μεταφέρεται εύκολα, είναι έξυπνο και φιλικό προς τον άνθρωπο. Με βάση την εμπειρία από μακροχρόνια μελέτη της θεραπευτικής συμβολής ζώου συντροφιάς σε ογκολογικό τμήμα Παιδιατρικού Νοσοκομείου, το κουνέλι γίνεται εύκολα αποδεκτό και μάλιστα με θετική αποδοχή της παρέμβασης από το σύνολο των παιδιών και των συνοδών τους. Ενώ ένα πρόγραμμα θεραπευτικής συμβολής ζώου στην αντιμετώπιση κάποιας πάθησης καθορίζεται από καθαρά ανθρωποκεντρικά κριτήρια, σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ευζωίας του ζώου που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ειδικά για το κουνέλι, οι συνθήκες στέγασης και διατήρησης του κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο σωστός χειρισμός και ο τρόπος προσέγγισης του από τους ασθενείς, καθώς και η κτηνιατρική φροντίδα του ζώου, αποτελούν θέματα που θα πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος, αλλά και να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του. Η αξιολόγηση της ευζωίας των ζώων από εκπαιδευμένο άτομο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, συμβάλλει καθοριστικά στηνέγκαιρη διάγνωση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν στη σωματική και ψυχική υγεία του ζώου. Για τους πιο πάνω λόγους, η συμμετοχή κτηνιάτρου, τόσο στη διάρκεια του σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος θεραπευτικής προσέγγισης με τη χρησιμοποίηση ζώου συντροφιάς, θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας. (EL)
Animal Assisted Therapy (AAT) is a method of complementary treatment in the rehabilitation of many human illnesses and conditions. Although the dog is the most widely used therapy animal that is used in AAT program, the rabbit can also be used as an alternate animal species and complementary therapy for many diseases. It is an intelligent, human friendly and playful small animal, easily socialized and transported. Also, the rabbit has very good communication through its body language. A special bond, also, exists between children and rabbits, and in the animal world of children, the rabbit is a very popular animal mainly through children's literature. As a result, rabbits elicit positive feelings in children and enhance their imagination. Based on previousexperience from an AAT program with rabbits in a children's hospital, the rabbit can be easily accepted by children with emotional or physical problems. In order for an AAT program with a rabbit to be a success, it is very important to guarantee good health and normal behaviour of the rabbit, as well as its proper welfare. The contribution and participation of a veterinarian during the design and the implementation of the program are, also, very important for assuring the success of an AAT program with rabbits. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ευζωία (EL)
θεραπευτική συμβολή ζώου συντροφιάς (EL)
Κουνέλι (EL)
παιδί (EL)
children (EN)
rabbit (EN)
animal assisted therapy (EN)
welfare (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 3 (2010); 220-225 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 3 (2010); 220-225 (EN)

Copyright (c) 2017 K. LOUKAKI (Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ), P. KOUKOUTSAKIS (Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ), N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.