Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανοιχτή Πρόσβαση: Όταν η γνώση ενώνει ta έθνη... (EL)
Open Access: When knowledge unifies nations... (EN)

PANAYIOTOPOULOS (Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ), D.

Ο Παγκόσμιος Ιστός συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Η δυνατότητα ταχύτατης αναζήτησηςκαι ανάκτησης επιστημονικών δημοσιεύσεων συντείνει στην προαγωγή της έρευνας και διασφαλίζει τη δυνατότητα πρωτοτυπίας.Το παραδοσιακό μοντέλο δημοσίευσης περιόριζε την έρευνα στις δημοσιεύσεις συνδρομητικών περιοδικών, με αποτέλεσμα ηεπιστημονική πληροφορία να καταλήγει μόνο στους οικονομικά εύρωστους. Ως αντίδραση στα παραπάνω, δημιουργήθηκε το κίνημα της Ανοιχτής Πρόσβασης, το οποίο αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο διάχυσης και διαχείρισης της επιστημονικής πληροφορίας,που διατίθενται πλέον ελεύθερα, με αποτέλεσμα η ερευνητική δραστηριότητα να διαδίδεται παγκοσμίως και παράλληλα να ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η διαλειτουργικότητα σε τομείς ποικίλου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Στο παρόν άρθρο αναλύεται το φαινόμενο της Ανοιχτής Πρόσβασης. Παράλληλα αναφέρονται περιοδικά και αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης που αφορούν στις κτηνιατρικές επιστήμες, καθώς και οι σύγχρονοι τρόποι διάδοσης της επιστημονικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό. (EL)
The World Wide Web disseminates scientific knowledge. The possibility of searching and retrieving simultaneously scientific publications tends to promote research and ensures originality. The traditional publishing model restricted research to published subscription-based journals, thus providing scientific information only to financially sound communities. In response to this, the Open Access movement was created, which is an economical way of diffusion and management of scientific information. As a result, scientific information is now available to all for free spreading research activity worldwide, while encouraging communication and interoperability in areas of diverse research interests. This article discusses the phenomenon of open access. Also, open access journals and repositories are referred as well as modern ways of disseminating research to the public. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανοιχτή πρόσβαση (EL)
αποθετήρια (EL)
κτηνιατρικές επιστήμες (EL)
ανοιχτής πρόσβασης περιοδικά (EL)
open access (EN)
open access journals (EN)
repositories (EN)
veterinary sciences (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 3 (2010); 226-235 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 3 (2010); 226-235 (EN)

Copyright (c) 2017 D. PANAYIOTOPOULOS (Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.