Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρήση των φυκιών στη διατροφή των ζώων (EL)
The use of algae in animal nutrition (EN)

FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), P.
KARATZIA (Μ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ), M.
CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), E.

Τα φΰκια είναι οι πρώτοι υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που εμφανίστηκαν στη Γη πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι μονοκύτταροι (μικροφύκια ή φυτοπλαγκτόν) ή πολυκύτταροι οργανισμοί (μακροφύκια) με μέγεθος από 0,2-2 μιη ή ακόμη και 60 m, αντίστοιχα, καθώς και χημική σύσταση που ποικίλλει ευρέως. Τα μακροφύκια διακρίνονται σε chlorophyta, phaeophyta, chrysophyta και rhodophyta, ενώ τα μικροφύκια σε pyrrhophyta και cyanophyta. Τα φύκια με τη φωτοσύνθεση συγκρατούν το O2της ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: βιοκαύσιμα, πρόσθετες ύλες διατροφής (αλγινικό οξύ και τα άλατα του, αγάρ, καραγεννάνες, χρωστικές), καλλυντικά, οργανικό λίπασμα κ.ά. Επιπλέον, τα εδώδιμα φύκια θεωρούνται ως αξιόλογες πήγες ανόργανων ουσιών και πρωτεϊνών, τόσο στη διατροφή του ανθρώπου όσο και των ζώων. Μελέτες σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες έδειξαν ότι η προσθήκη φυκιών στο σιτηρεσιό τους αυξάνει τη γαλακτοπαραγωγή και επιμηκύνει τη γαλακτική περίοδο, ενώ των μικροφυκιών εμπλουτίζει το γάλα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα φύκια στη διατροφή των μοσχαριών ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα και βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του κρέατος, ενώ στη διατροφή των αιγών αυξάνουν τη λιποπεριεκτικότητα του γάλατος. Φύκια, ιδιαίτερα αυτά που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή κουνελιών, χοίρων και κρεοπαραγωγών ορνιθίων εμπλουτίζοντας το κρέας τους σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τη διατροφή αυγοπαραγωγών ορνίθων φαίνεται ότι τα φύκια αυξάνουν την περιεκτικότητα της λεκίθου του αυγού σελιπαρά οξέα και ενδυναμώνουν το χρώμα της. Ακόμη, τα φύκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σιτηρεσια των εκτρεφόμενων ψαριών. Χρειάζονται, όμως, περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη χρήση φυκιών σε πολλά επιστημονικά πεδία, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της έρευνας. (EL)
In this review article the use of algae as feed in animal nutrition is being examined. The algae evolved on earth 3.5 billion years ago. They are primitive, generally aquatic and photosynthetic organisms, which range in size from 0,2-2,0 μιτι in diameter -microalgae (phytoplankton) up to 60 m length- macroalgae and may divide once or more per day. Algae are classified using a combination of characteristics in the chlorophyta, phaeophyta, chrysophyta, rhodophyta (all of them are macroalgae), pyrrhophyta and cyanophyta (they are microalgae). The chemical composition of algae varies over a wide range and depends on environmental conditions. Algae are necessary in the reduction of greenhouse gas emissions. They can be used as biodisel from their bio-lipid oil, as feed additives (alginates, carrageenans, agar, pigments), as therapeutic agents, as cosmetics, as organic fertilizer. Moreover, edible algae are considered sources of minerals and a complementary source of food protein for human -especially infunctional foods and animal nutrition, both in ruminants and monogastric animals. Algae in the rations of lactating cows increased milk production, the average milk protein, the amount of lactose, and prolonged the lactation period, while algae rich in (n-3) fatty acids effected positively on this fatty acid content of milk. In calves the dietary algae en-hanced immune function and improved carcass characteristics. Regarding the ewes, the algae nutrition affected milk fat composition and their dairy products. Researches on monogastric animals showed that the dietary supplementation of algae rich in docosqexaenoic acid increased its content in muscle tissue of rabbits, heavy pigs (live weight around 160 kg) and in the egg yolk of laying hens. In addition, algae in poultry diets can be used effectively as pigment sources both in egg yolk and in broiler skin and shanks. Algae have been found also to be a valuable food for fish farmed by acquaculture. However, further investigation is needed concerning the use of algae in human and animal nutrition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μηρυκαστικά (EL)
μονογαστρικά (EL)
Φύκια (EL)
διατροφή (EL)
άνθρωπος (EL)
eves (EN)
hen (EN)
nutrition (EN)
Algae (EN)
cows (EN)
broiler (EN)
fish (EN)
human (EN)
pig (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 267-276 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 267-276 (EN)

Copyright (c) 2017 E. CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), M. KARATZIA (Μ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ), P. FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.