Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μέτρα για την υγεία και ευζωία των ζώων στην ΕΕ (EL)
Animal health and welfare measures in the EU (EN)

HOPPENSTEDT, K. F.

Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)
NO ABSTRACT (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υγεία ζώων (EL)
ευζωία (EL)
animal health (EN)
welfare (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 60 Αρ. 2 (2009); 121-124 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 60 No. 2 (2009); 121-124 (EN)

Copyright (c) 2017 K. F. HOPPENSTEDT (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.