Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «EUR-Lex» για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής νομοθεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «EUR-Lex» για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής νομοθεσίας (EL)
The use of the "EUR-Lex" website for retrieving European legislation related to veterinary medicine (EN)

TYRPENOU (Α.Ε. ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.
ANGELIDIS (Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), A. S.
CHAINTOUTIS (Σ. ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ), S.

Στην παρούσα εργασία παρατίθενται οδηγίες υπό τη μορφή «οδηγού χρήσης» για τη χρήση του δικτυακού τόπουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUR-Lex. Η επίσημη αυτή ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή να προβεί σε αναζήτηση και εύρεση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως Κανονισμών, Αποφάσεων και Οδηγιών. Περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η αναζήτηση της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα εξηγείται ο τρόπος αξιολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Η χρήση του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερη (δεν απαιτείται συνδρομή) και αποτελεί ίσως το ευκολότερο και αμεσότερο εργαλείο ενημέρωσης των κτηνιάτρων αναφορικά με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφοράσε όλους τους τομείς της Κτηνιατρικής Επιστήμης. (EL)
This article contains instructions in the form of a "user's manual" for the use of the "EUR-Lex" web site, which is the official European Union site for access to the European Union legislation. Anyone having access to the internet can conduct searches using the "EUR-Lex" website and retrieve results pertaining to the European Union legislation, such as Regulations, Decisions and Directives. This article contains descriptions of the different ways and approaches for conducting searches as well as descriptions and directions on evaluating and further handling the search results. The use of the "Eur-Lex" web site is free of charge (no subscription is necessary). The "Eur-Lex" site is undoubtedly the easiest and most direct tool for accessing the European Legislation in force and constitutes an invaluable resource for veterinarians, who wish to keep up to date with European Union legislation pertaining to all aspects of Veterinary Medicine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ευρωπαϊκή νομοθεσία (EL)
αναζήτηση (EL)
Ιστοσελίδα EUR-Lex (EL)
EUR-Lex (EN)
legislation (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 60 Αρ. 2 (2009); 134-149 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 60 No. 2 (2009); 134-149 (EN)

Copyright (c) 2017 A. S. ANGELIDIS (Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), S. CHAINTOUTIS (Σ. ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ), A. E. TYRPENOU (Α.Ε. ΤΥΡΠΕΝΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.