Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ δελφινοθεραπεία (EL)
Dolphin therapy (EN)

DAMIGOU (Ν. ΔΑΜΙΓΟΥ), N.
PERDIKARIS (Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ), C.
GOUVA (Ε. ΓΚΟΥΒΑ), E.
NATHANAILIDES (Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ), C.
ERGOLAVOU (Α. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ), A.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.
PASCHOS (Ι. ΠΑΣΧΟΣ), I.

Η δελφινοθεραπεία άρχισε στη δεκαετία του 1950. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το έργο του Dr. John Lilly, ο οποίος ερεύνησε τις επιδράσεις των δελφινιών σε άτομα με αναπηρίες. Από το 1978 όμως και μετά, η θεραπευτική βοήθεια των δελφινιών πέρασε σε άλλο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά τις επιτυχίες του Dr. David Nathanson σε παιδιά με σύνδρομο Down και της Dr. Ludmila Lukina, η οποία ανέπτυξε πολλές θεραπευτικές μεθόδους. Η θεραπευτική μέθοδος βασίζεται στο ερέθισμα υπερήχων που εκπέμπειτο σόναρ που διαθέτουν τα δελφίνια (ισχυρό όργανο στο ραχιαίο τμήμα της κεφαλής, που τα βοηθά στην παραγωγή καιστον εντοπισμό ήχων) προς το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια περίοδος συγχρονισμού των ημισφαιρίων του εγκεφάλου (τα κύματα του εγκεφάλου εναρμονίζονται και στα δυο ημισφαίρια στην ίδια συχνότητακαι στην ίδια φάση), κάτι που θεωρείται νευρολογικά ασυνήθιστο. Η μέχρι σήμερα επιστημονική εμπειρία των συμπληρωματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων με τη χρήση δελφινιών ενισχύει τις κλασικές ιατρικές θεραπείες σε πολλές περιπτώσεις, όπως: αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Down, διανοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, κατάθλιψη, γνωσιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής διαταραχής (υπερκινητικότητα). Θεραπευτικά κέντρα, όπως το Dolphin Assisted Therapy, εφαρμόζουν ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα, διαφορετικής χρονικής διάρκειας, με στόχο τη βοήθεια ανθρώπων με μεγάλο εΰρος προβλημάτων. Αποτελέσματα από ερευνητικές εργασίες ανέδειξαν ότι τα δελφίνια επηρεάζουν την εκφορά του λόγου κατά την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, μειώνουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και ανακουφίζουν τον πόνο σε ανθρώπους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα σχετικά με τη δελφινοθεραπεία σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί μια αναλυτική βιβλιογραφική έρευνα, η οποία αισιοδοξεί να καλύψει ένα κενό σχετικά με τη θεραπευτική συμβολή των ζώων στην ανθρώπινη υγεία. (EL)
Dolphin therapy emerged during the 1950s. The work of Dr. John Lilly played an important role, since he investigated the impact of dolphins on disabled people. From 1978 onwards, the therapeutic aid of dolphins was further advanced, especially after the success of Dr Davis Nathanson with Down-syndrome children and Dr. Ludmila Lukina, who developed many therapeutic methods. The therapeutic method is based on the hypersonic stimulus transmitted by the dolphin sonar (a strong organ at the top of the head, which helps dolphins to produce and receive sounds) towards the central nervous system of humans, resulting in the synchronization of brain hemispheres for a certain period (brain waves are concerted in both hemispheres regarding frequency and phase), which is in turn contemplated as neurologically uncommon. The scientific experience of supplementary therapeutic approaches using dolphins reinforces the classical medical therapies and has provided solid proofs of positive effects of such programmes on: autism, Rett syndrome, Down syndrome, mental delay, brain paralysis, depression, cognitive difficulties, hyperkinetic syndrome. Therapeutic centres, such as Dolphin Assisted Therapy, provide various therapeutic programs of different duration, targeting to assist people with a variety of problems. Scientific results documented that dolphins affect the speech during interaction with humans, decrease the depression symptoms and reduce the pain in people suffering from multiple sclerosis. The present work provides up to date data regarding dolphin therapy in a worldwide context. It is actually a thorough literature review, which attempts to cover a gap in the field of therapeutic contribution of animals to human's health. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σόναρ (EL)
Δελφίνια (EL)
Δελφινοθεραπεία (EL)
Θεραπευτική συμβολή ζώων (EL)
Συμπληρωματική θεραπεία (EL)
Complementary therapy (EN)
Dolphin therapy (EN)
Animal assisted therapy (EN)
Sonar (EN)
Dolphins (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 154-160 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 154-160 (EN)

Copyright (c) 2017 E. GOUVA (Ε. ΓΚΟΥΒΑ), A. ERGOLAVOU (Α. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ), I. PASCHOS (Ι. ΠΑΣΧΟΣ), C. PERDIKARIS (Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ), C. NATHANAILIDES (Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ), N. DAMIGOU (Ν. ΔΑΜΙΓΟΥ), F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.