Από την ιδέα έως την υλοποίηση του in vivo πειραματικού πρωτοκόλλου. Συντονισμός και οργάνωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπό την ιδέα έως την υλοποίηση του in vivo πειραματικού πρωτοκόλλου. Συντονισμός και οργάνωση (EL)
From the idea to implementation of the in vivo experiment. Organizing and planning a new protocol (EN)

PAPALOIS (Α.Ε. ΠΑΠΑΛΟΗΣ), A. E.

Η επιθυμία ή η ανάγκη υλοποίησης μιας πειραματικής έρευνας, είτε ξεκινά από υπαρκτά  κλινικά ερωτήματα είτε από την ανάγκη δοκιμής στην πράξη ανακαλύψεων βασικών επιστημόνων, σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας. Η σύλληψη μιας ιδέας, η μετατροπή της σε πρωτόκολλο και ακολούθως η υλοποίηση του πρωτοκόλλου, είναι συνεχόμενοι κρίκοι μιας αλυσίδας. Το αρχικό στάδιο είναι η επεξεργασία της βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή σχολαστικότητα η πρωτοτυπία της ιδέας και ακολούθως σχεδιάζονται οι πειραματικές ομάδες (ομάδες ελέγχου,ομάδες πειραματικών δοκιμών και συγκεκριμένοι χειρισμοί). Θα πρέπει να λυθούν πρακτικά προβλήματα της υλοποίησης (εργαστήρια, υποδομές, μετρήσεις βιοχημικών παραμέτρων, σχεδιασμός της παθολογοανατομικής μελέτης, οικονομική κάλυψη και ασφαλώς συνεργάτες) για να φτάσει το πρωτόκολλο στην υλοποίηση. Τα πιλοτικά πειράματα αποδεικνύονται συχνά ως απολύτως αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση ο σωστός σχεδιασμός των προ-κλινικών μελετών (in vivo πειραμάτων) είναι ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας σχεδόν του συνόλου της ερευνητικής προσπάθειας. (EL)
A brief overview is presented of the key steps involved in designing a research animal experiment, with reference to resources that specifically address each topic of discussion in more detail. After an idea for a research project is conceived, a thorough review of the literature and consultation with experts in that field are pursued to refine the problem statement and to assimilate background information that is necessary for the experimental design phase. Other practical considerations include defining the necessary control groups, randomly assigning animals to control/treatment groups, determining the number of animals needed per group, evaluating the logistics of the actual performance of the animal experiments and identifying the most appropriate statistical analyses and potential collaborators experienced in the area of study. Also important concerns are anaesthesia, trial dosages of molecules-elements, definition of surgical procedures, sham experiments as control group and cost per experiment. Other factors are probable or expected timeframe for completion of experiments, sufficient financing, pathology and final histopathological examination, specific indicators or values necessary for the evaluation of the results and the origin of the research protocol (doctoral thesis, master or research interests). All of these factors are critical to designing an experiment that will generate scientifically valid and reproducible data, which should be considered the ultimate goal of any scientific investigation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιοϊατρική έρευνα (EL)
οργάνωση (EL)
πιλοτικά πειράματα (EL)
πειραματικό πρωτόκολλο (EL)
προ-κλινικές δοκιμές (EL)
σχεδιασμός (EL)
organization (EN)
experimental design (EN)
experimental protocol (EN)
pilot experiments (EN)
pre-clinical studies (EN)
biomedical research (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 250-253 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 250-253 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. PAPALOIS (Α.Ε. ΠΑΠΑΛΟΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.