To ζωικό πρότυπο του χοίρου στην έρευνα της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

To ζωικό πρότυπο του χοίρου στην έρευνα της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (EL)
Swine model in cardiopulmonary resuscitation research (EN)

XANTHOS (Θ. ΞΑΝΘΟΣ), Th.

Η Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (ΚΑ) αποτελεί την πλέον επείγουσα Ιατρική κατάσταση. Ποικίλα πειραματικά πρότυπα έχουν αναπτυχθεί για να εφαρμοστούν διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Τα είδη ζωικών προτύπων που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα τρωκτικά και τα λαγόμορφα, τα ζώα συντροφιάς, τα πρωτεύοντα και ο χοίρος. Παρ' όλα αυτά, ο χοίρος χρησιμοποιείται συχνότερα. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι ποικίλοι. Ο χοίρος προσομοιάζει στον άνθρωπο, ως προς την ανατομία της καρδιάς, την τοπογραφία των στεφανιαίων αγγείων, τη λειτουργία των κοιλιών και τον τρόπο ανάπτυξης του καρδιαγγειακού συστήματος. Κατά το παρελθόν, έχουν μελετηθεί διάφορες αιμοδυναμικές μεταβλητές που θα μπορούσαν να αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες για την ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας. Η πίεση πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων (ΠΠΣΑ) φαίνεται ότι είναι ο μόνος αληθινός προγνωστικός παράγοντας για την ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας.Η ΠΠΣΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την αιμάτωση του μυοκαρδίου, αυξάνεται κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπιέσεων. Η ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας και η επιβίωση μετά από επεισόδιο ΚΑ έχει συσχετιστεί με τιμές ΠΣΣΑ> 15 mmHg γιατους ανθρώπους και >25 mmHg για τα ζώα. Για πειραματική πρόκληση ΚΑ έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες μπορεί να λειτουργούν με εναλλακτικό ή συνεχές ρεΰμα. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να ελλοχεύουν κίνδυνους για τους ερευνητές αν και δεν έχουν καταγραφεί ατυχήματα ηλεκτροπληξίας από παρόμοιες πειραματικές μελέτες. Η κοινή μπαταρία καδμίου φαίνεται να είναι ασφαλέστερη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος πρόκλησης ΚΑ. (EL)
Cardiac Arrest (CA) constitutes a real medical emergency. Various experimental models have been developed in order to test experimental treatments. Animal models that have been used in CA research are rodents, rabbits, cats and dogs, primates and swine. Among these, swine are used more often. The reason behind this choice is mostly its close resemblance to the human cardiac anatomy and physiology. Various haemodynamic variables have been investigated as predictors of the return of spontaneous circulation (ROSC). Coronary Perfusion Pressure (CPP) is the only proven predictor for ROSC. CPP, which is responsible for myocardial perfusion, greatly augments during chest compressions. ROSC and therefore survival after CA has been associated with CCP values greater than 15 mmHg for humans and 25 mmHg for animals. For the experimental induction of CA various electric sources have been used. All these experimental devices could be potentially dangerous for researchers, even though, no incidence of electrocution has been reported in the international literature. The ordinary cadmium battery appears to be safer and is an extremely effective way of inducing cardiac arrest. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καρδιακή ανακοπή (EL)
πειραματικά πρότυπα (EL)
πίεση πλήρωσης στεφανιαίων αγγείων (EL)
χοίρος (EL)
swine (EN)
experimental models (EN)
coronary perfusion pressure (EN)
cardiac arrest (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 60 Αρ. 3 (2009); 254-258 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 60 No. 3 (2009); 254-258 (EN)

Copyright (c) 2017 Th. XANTHOS (Θ. ΞΑΝΘΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.