Αποκατάσταση της νεφροσπληνικής παγίδευσης του μείζονος κόλου με συντηρητική αγωγή σε τέσσερα άλογα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Αποκατάσταση της νεφροσπληνικής παγίδευσης του μείζονος κόλου με συντηρητική αγωγή σε τέσσερα άλογα (EL)
Restoration of nephrosplenic colonic entrapment with conservative treatment in 4 horses (EN)

DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.
ZAMBOULI (Δ.Α. ΖΑΜΠΟΥΛΗ), D. A.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M. N.

Νεφροσπληνική παγίδευση (προς τα πάνω και αριστερά μετατόπιση του παχέος έντερου) είναι η τοπογραφική ενδοκοιλιακή διαταραχή του αλόγου, στην οποία το αριστερό κόλο παγιδεύεται πάνω από το νεφροσπληνικό σύνδεσμο. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή της νεφροσπληνικής παγίδευσης σε 4 άλογα που αποτελούνταν από τρεις εκτομίες και μία φοράδα και είχαν ηλικία από 9 μέχρι 14 χρόνων. Όλα τα ζώα παρουσίασαν αιφνίδιο και έντονο κολικό, που συνοδευόταν από ταχυκαρδία και ταχύπνοια, ωχρότητα των βλεννογόνων και απουσία των ήχων ανάμειξης και προώθησης του εντερικού περιεχομένου. Η διάγνωση της πάθησης αυτής στηρίχθηκε στη βραχιόνια ψηλάφηση με την οποία διαπιστώθηκε ανάδυση τμημάτων του παχέος εντέρου από το νεφροσπληνικό χώρο, μετακίνηση της πυελικής καμπής και μετατόπιση του σπλήνα προς τη μέση γραμμή και επιβεβαιώθηκε με την υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλιάς που έγινε σε δύο άλογα και στην οποία διαπιστώθηκε επέκταση των προβολικών ορίων του σπλήνα προς τα πίσω. Η νεφροσπληνική παγίδευση αντιμετωπίστηκε με την ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος φαινυλεφρίνης και την ανάληψη υποστηρικτικών μέτρων. Παρά την επιφυλακτική πρόγνωση,η παγίδευση του παχεος έντερου αποκαταστάθηκε μεταξύ 36 ωρών και 4 ημερών από την έναρξη της θεραπείας. Κατά συνέπεια, σε ορισμένα περιστατικά νεφροσπληνικής παγίδευσης η συντηρητική θεραπεία, η στενή παρακολούθηση του αλόγου και η αντιμετώπιση των επιπλοκών μπορούν να οδηγήσουν στη λύση της και στην οριστική ίαση. (EL)
Nephrosplenic entrapment, or left dorsal displacement of the large colon, is a topographic abnormality of the left colon, which is displaced and entrapped over the nephrosplenic ligament. The purpose of this study was to present a conservative therapeutical scheme that led to the resolution of this rather common disease of the horse. Three geldings and one mare, with an age ranging from 9 to 14 years, were admitted with acute and severe colic associated with the absence of intestinal sounds on abdominal auscultation. The diagnosis of nephrosplenic entrapment in all these horses was based on rectal examination revealing bands of colon coming out of the nephrosplenic space and displacement of the pelvic flexure and spleen towards the midline and caudally. Abdominal ultrasonography, performed in two of the horses, confirmed the caudal displacement of the spleen and indirectly the tentative diagnosis. Resolution of nephrosplenic entrapment was achieved with repeated intravenous injections of a phenylephrine solution and institution of supportive treatment. Despite the guarded to poor prognosis, the nephrosplenic entrapment resolved by itself in a period lasting from 36 hours to 4 days after the initiation of the treatment. According to the results of this study, the repeated phenylephrine injections, along with close monitoring and supportive care, may lead to medical resolution of the colonic entrapment without surgical intervention. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άρδευση του περιφερικού άκρου (EL)
αμικακίνη (EL)
ίππο (EL)
nephrosplenic entrapment (EN)
conservative treatment (EN)
phenylephrine (EN)
Horse (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 60 Αρ. 4 (2009); 527-533 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 60 No. 4 (2009); 527-533 (EN)

Copyright (c) 2017 D. A. ZAMBOULI (Δ.Α. ΖΑΜΠΟΥΛΗ), N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.