Περιστατικό ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε σκύλο σε έδαφος ακτινικής κεράτωσης (ακτινικό καρκίνωμα in situ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Περιστατικό ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε σκύλο σε έδαφος ακτινικής κεράτωσης (ακτινικό καρκίνωμα in situ) (EL)
IA case of canine squamous cell carcinoma secondary to solar keratosis (actinic carcinoma in situ) (EN)

KONTOS, V
PAPADOGIANNAKIS, E

Παρουσιάζεται ένα περιστατικό ακανθοκυτταρικοΰ καρκινώματος που αναπτύχθηκε σε προϋπάρχουσα ακτινικήκεράτωση στον κορμό σκύλου φυλής Dogue Argentino. Οι αρχικές δερματικές αλλοιώσεις ήταν αυτές της εν τω βάθει πυώδουςδερματίτιδας και της αποφολιδωτικής ερυθροδερμιας. Μερικούς μήνες μετά την αρχική διάγνωση της ακτινικής κεράτωσης, τοζώο προσκομίστηκε με πολλαπλά οζιδια και έλκη στους κενεώνες και την κοιλιακή χώρα, με την ιστοπαθολογική εξέταση τωνοποίων επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του ακανθοκυτταρικοΰ καρκινώματος. (EL)
We present the case of a squamous cell carcinoma developed in a pre-existing solar keratosis of the trunk in a whitehaired Dogue Argentino. Deep pyoderma along with exfoliative erythroderma were the initial clinical findings. Several months after the diagnosis of solar keratosis, the dog presented with multiple nodules and ulcers on the flank and abdomen and the diagnosis of malignancy was confirmed microscopically. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (EL)
ακτινική κεράτωση (EL)
σκύλος (EL)
squamous cell carcinoma (SCC) (EN)
actinic keratosis (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 59 Αρ. 1 (2008); 64-70 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 59 No. 1 (2008); 64-70 (EN)

Copyright (c) 2018 E PAPADOGIANNAKIS, V KONTOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.