Θανατηφόρος εμβολή με αέρα της φλεβικής κυκλοφορίας σε χοίρο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Θανατηφόρος εμβολή με αέρα της φλεβικής κυκλοφορίας σε χοίρο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης (EL)
Fatal venous air embolism in swine during surgical procedure (EN)

KATSIMPOULAS, M
DIMITRIOU, K
KOSTOMITSOPOULOS, N
BALAFAS, E
KAKISIS, I
PEROULIS, M

Η εμβολή με αέρα της φλεβικής κυκλοφορίας είναι ένα σχετικά σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί τόσο κατάτην εκτέλεση απλών χειρουργικών χειρισμών όσο και κατά τη διάρκεια μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων. Αν και υπάρχειπληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών για τον άνθρωπο, η αναφορά περιστατικών σε ζώα είναι περιορισμένη. Περιγράφεται περιστατικόφλεβικής εμβολής με αέρα, που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, για την τοποθέτηση μοσχεύματοςαπό πολυτετραφλουοροαιθυλένιο μεταξύ κοινής καρωτίδας και έξω σφαγιτιδας φλέβας σε χοίρο. Πριν και μετά τηντοποθέτηση του μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε λήψη μετρήσεων της ενδοαγγειακής πίεσης και των μεταβολών της διαμέτρουτης έξω σφαγιτιδας φλέβας, κεντρικά και περιφερικά της αναστόμωσης του μοσχεύματος, καθώς και μετρήσεις των μεταβολώντης ροής τόσο στην κοινή καρωτίδα όσο και στην έξω σφαγιτιδα φλέβα, κεντρικά και περιφερικά των αντίστοιχων αναστομώσεων.Το ζώο παρέμενε σταθερό αιμοδυναμικά για δυο ώρες και σαράντα λεπτά, οπότε αιφνιδίως παρατηρήθηκε ραγδαία πτώσητου κορεσμού του αίματος σε οξυγόνομε ταυτόχρονη μείωση της καρδιακής συχνότητας. Παρά τους χειρισμούς που έγιναν από τη χειρουργική ομάδα, μετά από δέκα λεπτά το ζώο κατέληξε. Κατά τη νεκροτομική εξέταση παρατηρήθηκε συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας αέρα στη δεξιά καρδιά, στην πρόσθια και την οπίσθια κοίλη φλέβα, στην πνευμονική αρτηρία, καθώς και στις στεφανιαίες αρτηρίες. Παρόλο που πιθανολογείται ότι η είσοδος του αέρα έγινε από την αναισθητική μηχανή ή το σημείο της αναστόμωσης, ο τρόπος εισόδου παραμένει άγνωστος. (EL)
Air embolism can occur after minor invasive procedures, as well as during major surgical operations. Reports of air embolism cases in veterinary literature are not very often, although it is considered that it happens more often than it is recognized. During a surgical procedure in swine, for the creation of a fistula of PTFE graft between the right common carotid artery and the right jugular vein under general anaesthesia, the animal died due to massive venous air embolism. Although it is supposed that the air was possibly inserted through the anaesthetic machine or through the anastomosis, the exact mechanism of the air insertion remains unknown. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εμβολή αέρα (EL)
αρτηριοφλεβική επικοινωνία (EL)
χοίρος (EL)
swine (EN)
air embolism (EN)
arteriovenous fistula (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 59 Αρ. 1 (2008); 71-76 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 59 No. 1 (2008); 71-76 (EN)

Copyright (c) 2018 M KATSIMPOULAS, I KAKISIS, M PEROULIS, K DIMITRIOU, E BALAFAS, N KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.