Όψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Όψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο (EL)
Late osteosarcoma development following osteosynthesis of a diaphysial femoral fracture in a dog (EN)

LOUKOPOULOS (Π. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ), P.
PRASSINOS (Ν. Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), N. N.
SIDERI (ΑΙΚ. Ι. ΣΙΔΕΡΗ), I. K.
SIDIROPOULOS (Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ), A.
KAZAKOS (Γ. ΚΑΖΑΚΟΣ), G.
PAPADOPOULOS (Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), P.

Σκύλος φυλής Great Dane και ηλικίας 5,5 ετών προσκομίστηκε με προοδευτικά επιδεινούμενη, μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, χωλότητα στο οπίσθιο δεξιό άκρο. Σε ηλικία 5 μηνών είχε υποστεί κάταγμα στη μεσότητατης διάφυσης του δεξιού μηριαίου οστού, το οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά, ανεπιτυχώς, με την τοποθέτηση νάρθηκα και στη συνέχεια, επιτυχώς, με οστεοσΰνθεση με μεταλλική πλάκα. Κατά την ορθοπαιδική εξέταση εντοπίστηκε σκληρή και επώδυνη διόγκωση στο μέσο τουδεξιού μηριαίου. Ακτινολογικά διαπιστώθηκε κάταγμα του μηριαίου στο μέσο περίπου της μεταλλικής πλάκας, αυξημένη ακτινοσκιερότητα των γύρω μαλακών ιστών και παρουσία τεμαχίων και δοκίδων οστούεκτός των ορίων του μηριαίου οστού. Η παρεκτόπιση της μεταλλικής πλάκας και η χαλάρωση των κοχλιών της ήταν εμφανής. Ιστοπαθολογικά τέθηκε η διάγνωση του οστεοβλαστικού παραγωγικού οστεοσαρκώματος υψηλού βαθμού κακοήθειας, ενώ από τη μικροβιολογική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία μικροοργανισμών του είδους Staphylococcus spp. Η δυσμενής πρόγνωση του οστεοσαρκώματος σε συνάρτηση με τη ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ζώου οδήγησαν στην ευθανασία του. Στην εμφάνιση του σχετιζόμενου με κάταγμα οστεοσάρκωμα πιστεύεται ότι συμβάλλει η μεταβολή της κυτταρικής δραστηριότητας του οστού, π.χ. λόγω καθυστερημένης πώρωσης ή οστεομυελίτιδας, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια παραμονή των υλικών οστεοσΰνθεσης, παράγοντες που συνυπήρχαν στο περιστατικό μας. Αν και η εμφάνιση του οστεοσαρκώματος σε παλαιότερη καταγματική εστία είναι σχετικά σπάνια, πρέπει να επιδιώκεται η πρόληψη του με την εξάλειψη των παραπάνω προδιαθετικών παραγόντων. (EL)
Α 5.5 - year - old Great Dane was admitted for evaluation of a progressive lameness of the right hind limb of twenty days duration. The dog had sustained a mid-shaft fracture of the right femur five years ago in a traffic accident, which was initially managed unsuccessfully with the application of external stabilization, and was later successfully treated using a bone plate and screws. Radiographs revealed a fracture of the mid-shaft of the femur, under the bone plate, increased radiodensity of the surrounding soft tissues and the presence of bone spicules out of the limits of the femur. Histopathology revealed the presence of a high-grade osteoblastic productive osteosarcoma, whereas Staphylococcus spp were identified on culture. Due to the poor prognosis associated with osteosarcoma and the rapid deterioration of the dog's general condition, the owners decided to have the animal euthanized. Fractured associated sarcoma is a known, but rarely reported condition. The long-standing presence of metal implants, the tissue damage, as well as the presence of infection have been suggested as possible predisposing factors to the altered cellular activity leading to neoplasia. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιπλοκές καταγμάτων (EL)
οστεοσάρκωμα (EL)
σκύλος (EL)
fracture-associated osteosarcoma (EN)
dog (EN)
fracture complications (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 59 Αρ. 2 (2008); 162-167 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 59 No. 2 (2008); 162-167 (EN)

Copyright (c) 2017 I. K. SIDERI (ΑΙΚ. Ι. ΣΙΔΕΡΗ), P. LOUKOPOULOS (Π. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ), N. N. PRASSINOS (Ν. Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), G. KAZAKOS (Γ. ΚΑΖΑΚΟΣ), P. PAPADOPOULOS (Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), A. SIDIROPOULOS (Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.