Αξιολόγηση της προτίμησης των μυών στον τρόπο λήψης της τροφής τους - Πρόδρομη μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της προτίμησης των μυών στον τρόπο λήψης της τροφής τους - Πρόδρομη μελέτη (EL)
Evaluation of the preference of mice on food intake - Preliminary study (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N.
BALAFAS (Ε. ΜΠΑΛΑΦΑΣ), E.
PARONIS (Ε. ΠΑΡΩΝΗΣ), E.
ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ), P.
DIMITRIOU (Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), C.

Τα τελευταία χρόνια έντονο έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων εργαστηρίου με τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο διαβιούν. Ο τρόπος της χορήγησης της τροφής στα εγκλωβισμένα ζώα έχει, κατά καιρούς, απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Η χορήγηση της τροφής με κλασικές ταΐστρες, με ταΐστρες ελεγχόμενης παροχής ή η τοποθέτηση της τροφής απευθείας στο δάπεδο του κλουβιού αποτελούν μερικές από τις μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας, που αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης των διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού του περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων εργαστηρίου, ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της προτίμησης των μυών να προσλαμβάνουν την τροφή τους από ταΐστρα τοποθετημένη μέσα στο κλουβί ή από την κλασική ταΐστρα που βρίσκεταιπροσαρμοσμένη στη μεταλλική σήτα του κλουβιού. Χρησιμοποιήθηκαν 24 αρσενικοί μύες σειράς C57BL/6, ηλικίας 5-7 εβδομάδων,που χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Στα ζώα της ομάδας A (η=12) η τροφή τοποθετήθηκε στην ταΐστρα που βρίσκεται προσαρμοσμένη στη μεταλλική σήτα του κλουβιού. Στην ομάδα Β (η=12) η τροφή τοποθετήθηκε τόσο στην υποδοχή της μεταλλικήςταΐστρας όσο και σε εσωτερική ταΐστρα που βρισκόταν καθηλωμένη στο πλαϊνό τοίχωμα του κλουβιού. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σαφής προτίμηση των ζώων της ομάδας Β να καταναλώνουν την τροφή τους από την εσωτερική ταΐστρα παρά από αυτήν που ήταν στη μεταλλική σχάρα (ρ<0,05). Επιπλέον, τα ζώα της ομάδας Β συνήθιζαν να σκορπούν την τροφή από την εσωτερική ταΐστρα στο πάτωμα και να χρησιμοποιούν την ταΐστρα σαν φωλιά. Κατά τη λήψη της τροφής τους, τα ζώα είχαν τη δυνατότητα να την αναζητήσουν ανάμεσα στη στρωμνή προκειμένου να την ανακαλύψουν, αλλά και να ροκανίσουν τα pellets κρατώντας τα με τα μπροστινά πόδια τους. Από τις αρχικές αυτές παρατηρήσεις είναι πρόδηλο ότι η τοποθέτηση ταΐστρας μέσα στο κλουβί μπορεί, ενδεχομένως, να συμβάλει στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων αυτών δεδομένου ότι τα βοηθά να εκδηλώσουν συμπεριφορά λήψης τροφής παρόμοια με αυτήν των ζώων του ιδίου είδους που ζουν ελευθέρα στη φύση. (EL)
One of the possible ways to improve the housing conditions of laboratory animals is to give animals opportunities to perform more species-specific behavioural repertoires through providing enrichment of their environment. Environmental enrichment is, by definition, any modification in the environment of the captive animals that seeks to enhance their physical and physiological well being by providing stimuli meeting the animals' species-specific needs. Food intake is of high concern as this should be promoting the expression of physical feeding behaviour and improves the welfare of the captive animals. The aim of the present study was to evaluate the preference of mice to receive their food from a feeding cup located inside the cage or from the classical food hopper located on the stainless steel wire lid of the cage. Twenty four male C57BL/6 mice, at the age of 5-7 weeks, originated from the breeding colony of the animal facility of the Foundation, were randomly divided into two groups. In group A (n=12) the food was supplied through the food hopper. In group Β (n=12) food was supplied through the feeding cup located in the front side of the cage, as well as through the classical food hopper on the wire lid of the cage. A statistically significant preference of the mice to use the feeding cup instead of the food hopper was noticed (p<0.05). A preference of animals to empty the feeding cup from the food pellets, eat them directly from the bedding and use the feeding cup as a shelter was also observed in all the cages of group B. Based on the above preliminary observations it is concluded that the placement of a feeding cup within the cage could improve the welfare of the animals housed in individual ventilated cages and trigger the expression of a more species-specific feeding behaviour. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λήψη τροφής (EL)
ευζωία (EL)
εμπλουτισμός περιβάλλοντος (EL)
μυς (EL)
ατομικά αεριζόμενοι κλωβοί (EL)
environmental enrichment (EN)
individual ventilated cages (EN)
welfare (EN)
mice (EN)
food intake (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 2 (2008); 168-174 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 2 (2008); 168-174 (EN)

Copyright (c) 2017 E. PARONIS (Ε. ΠΑΡΩΝΗΣ), P. ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ), C. DIMITRIOU (Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), E. BALAFAS (Ε. ΜΠΑΛΑΦΑΣ), N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.