Η θερμοκαυτηρίαση για την αντιμετώπιση του άτονου και επί εδάφους εκφύλισης του ενδοθηλίου έλκους του κερατοειδούς. Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η θερμοκαυτηρίαση για την αντιμετώπιση του άτονου και επί εδάφους εκφύλισης του ενδοθηλίου έλκους του κερατοειδούς. Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά (EL)
Thermokeratoplasty for treatment of indolent corneal ulcer of endothelial origin in the dog. Report of two cases (EN)

LIAPIS (Ι. Κ. ΛΙΑΠΗΣ), C. I.

Περιγράφονται δυο κλινικά περιστατικά σκύλων που έπασχαν από εκφύλιση του ενδοθηλίου και άτονο έλκοςτ ου κερατοειδούς. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε ένα θηλυκό σκΰλο 14 ετών φυλής Δαλματίας, ενώ το δεύτερο έναν αρσενικόσκύλο 10 ετών φυλής Springerspaniel. Η εκφύλιση του ενδοθηλίου χρονολογειτο από έτους και το έλκος από διμήνου στο πρώτο περιστατικό και από εξαμήνου και μηνός, αντίστοιχα, στο δεύτερο περιστατικό. Και στις δυο περιπτώσεις είχε αναληφθεί στο παρελθόν θεραπευτική προσπάθεια -χειρουργική και φαρμακευτική- χωρίς όμως επιτυχία. Στα δυο περιστατικά έγινε επιπολήστικτή θερμοκαυτηρίαση, τοποθετήθηκε φακός επαφής και χορηγήθηκαν τοπικά αντιβιοτικά και μυδριατικά/κυκλο-πληγικά. Η επιθηλιοποιηση του έλκους ολοκληρώθηκε τέσσερις και πέντε εβδομάδες, αντίστοιχα, για το πρώτο και το δεύτερο περιστατικόμετά τη χειρουργική επέμβαση. Τα παραπάνω αποτελέσματα κρίθηκαν απόλυτα ικανοποιητικά και επιβεβαιώνουν όσα αναφέρονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία, συμφωνά με την οποία η θερμοκαυτηρίαση αποτελεί θεραπεία εκλογής σε περιστατικά έλκους του κερατοειδούς, που οφείλονται σε εκφύλιση του ενδοθηλίου του. (EL)
Two cases of endothelial degeneration and indolent corneal ulcer are reported. In the first case, a 14-year-old, female Dalmatian dog had a 1-year history of endothelial degeneration and an indolent corneal ulcer of 2 months duration. In the second case a 10-year-old, male Springer spaniel dog, had a 6 months history of endothelial degeneration and an indolent corneal ulcer of 1 month duration. In both cases medical and surgical treatment had failed. Thermokeratoplasty was performed in both cases, followed by soft contact lens application and administration of topical antibiotics and mydriatics/cycloplegics. The healing time was 4 and 5 weeks respectively. In both cases the result was in accordance with the previously reported cases confirming that thermokeratoplasty is the treatment of choice in case of indolent corneal ulcer of endothelial origin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

έλκος κερατοειδούς (EL)
Θερμοκαυτηρίαση (EL)
σκύλος (EL)
Thermokeratoplasty (EN)
corneal ulcer (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 59 Αρ. 3 (2008); 261-269 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 59 No. 3 (2008); 261-269 (EN)

Copyright (c) 2017 C. I. LIAPIS (Ι. Κ. ΛΙΑΠΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.