Προσαρμογή και διατήρηση της ιδιότητας ταχυγενούς στελέχους ιού της ψευδοπανώλους σε κύτταρα Vero

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσαρμογή και διατήρηση της ιδιότητας ταχυγενούς στελέχους ιού της ψευδοπανώλους σε κύτταρα Vero (EL)
Adaptation of velogenic Newcastle disease virus in Vero cells: velogenicity of virus unaltered after adaptation (EN)

RATTA, B.
TIWARI, A. K.
PALIA, S. K.
RAVINDRA, P. V.
SUBUDHI, P. K
CHATURVEDI, U.

Στην παρούσα εργασία, ταχυγενές στέλεχος του ιοΰ της Ψευδοπανώλους (Newcastle disease virus, NDV) προσαρμόστηκε σε κύτταρα της συνεχούς κυτταρικής σειράς Vero χωρίς την προσθήκη εξωγενούς θρυψίνης. Το κυτταροπαθογόνο αποτέλεσμα του NDV στα κύτταρα παρατηρήθηκε από την τρίτη δίοδο, με συνακόλουθη αύξηση της αιμοσυγκολλητικής του δύναμης και του τίτλου του. Το κυτταροπαθογόνο αποτέλεσμα χαρακτηριζόταν από στρογγυλοποίηση των κυττάρων, αποκόλληση τους από την επιφάνεια της φιάλης και σχηματισμό συγκυτιων. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία του προσαρμοσμένου ND ιού στα κύτταρα Vero με RT-PCR, που ανίχνευσε το γονίδιο της αιμοσυγκολλητινης - νευραμινιδάσης στα μολυσμένα κύτταρα. Ο μέσος χρόνος των 58 ωρών που προκλήθηκε θάνατος των εμβρύων σε εμβρυοφόρα αβγά και ο δείκτης παθογενητικότητας (ενδοφλέβιας χορήγησης) 2.12 (intravenous pathogenicity index (IVPI) που εμφανίσθηκε μετά τον ενοφθαλμισμό εμβρυοφόρων SPF αβγών υποδεικνύει ότι ο προσαρμοσμένος στα κύτταρα Vero ιός διατήρησε την παθογενητικότητά του ακόμη και μετά από δέκα διόδους. Επιπλέον, τα νευρικά συμπτώματα και οι αιμορραγίες στον πρόλοβο των πτηνών, τα οποία κατάληξαν 5 ημέρες μετά τον ενοφθαλμισμό τους με ΡΙΟ ιού, επιβεβαίωσαν ότι ο προσαρμοσμένος ιός στα κύτταρα Vero ήταν ένα νευροτρόπο, σπλαχνοτρόπο, ταχυγενές στέλεχος. (EL)
In the present experiment, velogenic Newcastle disease virus (NDV) was adapted to Vero cells without the addition of exogenous trypsin. The cytopathic effect (CPE) in NDV-infected Vero cells was observed from passage 3 (P 3) onwards with concomitant increase in the haemagglutination (HA) and virus titres. The CPE was characterized by rounding of cells, their detachment from the surface and syncytia formation. The Vero-adapted NDV was confirmed by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), which detected the amplification of haemagglutinin neuraminidase (HN) gene from virus-infected cells. The mean death time (MDT) of 58 hours upon inoculation to embryonated chicken eggs and the intravenous pathogenicity index (IVPI) of 2.12 following inoculation to SPF chicken suggested that Vero adapted virus retained the velogenicity even after ten passages. Furthermore, the nervous signs and haemorrhages in the pro-ventriculus of birds that died at day 5 post inoculation with PIO virus confirmed that the Vero-adapted NDV was a neurotropic viscerotropic velogenic strain. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κύτταρα Vero (EL)
προσαρμογή (EL)
Ιός Ψευδοπανώλους (EL)
adaptation (EN)
Newcastle disease virus (EN)
Vero cells (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 341-345 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 341-345 (EN)

Copyright (c) 2017 P. V. RAVINDRA, B. RATTA, U. CHATURVEDI, S. K. PALIA, P. K SUBUDHI, A. K. TIWARI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.