Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Περίπτωση ραιβοποδίας πρόσθιου άκρου ίππου (EL)
Report of an equine forelimb varus case (EN)

DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ), A.
DIAKAKIS (Ν.ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Η παραμόρφωση της γραμμής χου άκρου μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη και να οφείλεται σε: α) ασύμμετρη ανάπτυξη των μακρών οστών, κυρίως λόγω βλάβης της κάτω επίφυσης της κερκίδας, β) ατελή ανάπτυξη των οσταρίων του καρπού,καθώς και του 2ου και 4ου μετακαρπίου, και γ) χαλαρότητα της άρθρωσης του καρπού. Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν στις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις είναι πολλά. Ειδικότερα, η συγγενής παραμόρφωση της γραμμής του άκρου μπορεί να είναι αποτέλεσμα κακής ενδομήτριας θέσης του εμβρύου, υπερσιτισμου της φοράδος, κυρίως κατά το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης, χαλαρότητας των αρθρώσεων γενικά, διδυμίας, πρόωρου τοκετού, ελαττωματικής ενδοχόνδριας οστεοποίησης των οστών του καρπού και κακή ανάπτυξη του δευτέρου και του τέταρτου μετακαρπίου οστού. Η ατελής οστεοποίηση των οσταρίων του καρπού αποδίδεται σε μόλυνση του πλακούντα ή σε πλημμελή προσαγωγή αίματος στη μήτρα, οπότε αναστέλλεται η ανάπτυξη του πλακούντα. Επίσης, στην αιτιοπαθογένεια της νόσου θεωρείται ότι υπεισέρχονται τοξικοί και ορμονικοί παράγοντες. Η επίκτητη παραμόρφωση μπορεί να οφείλεται σε κάκωση των συζευκτικών χόνδρων, επιδείνωση προϋπάρχουσας ήπιας συγγενούς παραμόρφωσης, μακροχρόνια αποφυγή στήριξης στο ετεροπλάγιο άκρο, υπερσιτισμό, κακό εξονυχισμό, υπερβολική άσκηση ή πρόωρη προπόνηση ή σε κακή μορφολογία του άκρου. Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφεται περίπτωση θηλυκού πώλου, ηλικίας 15 μηνών, ο οποίος προσκομίστηκε στην Κλινική Ζώων Αναψυχής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αμφοτερόπλευρη ραιβοποδία των πρόσθιων άκρων, η οποία προέκυψε λόγω υπερσιτισμου. Με βάση τα ακτινογραφικά δεδομένα και την ηλικία του ζώου διενεργήθηκε τοπική αποκόλληση του περιοστέου για τη διέγερση της λειτουργίας της επίφυσης στην έσω (κοίλη) πλευρά της κερκίδας. Κατά τον επανέλεγχο του ίππου 4 μήνες μετά την επέμβαση, η ραιβοποδία είχε υποχωρήσει και η μορφολογία και των δυο πρόσθιων άκρων είχε πλήρως αποκατασταθεί. (EL)
Angular limb deformities could be congenital oracquired and could result from: a) asymmetrical growth from the distal radial epiphysis, b) incomplete growth of the carpal bones, the second and fourth metacarpal bones and c) laxity of the carpal joints. The causes of these conditions are numerous. As far as congenital angular deformities are concerned, the cause may be due to intrauterine malposition, overnutrition of the mare in the latter half of pregnancy, joint laxity, twin pregnancy, short gestation period, defective endochondral ossification of the carpal bones or maldevelopment of the second and fourth metacarpal bones. Specifically for the defective endochondral ossification of the carpal bones, the condition is put down to placentitis or reduced uterine blood supply, which prohibits the development of the placenta. Moreover, others claim that toxic and hormonal factors pray a role in the aetiopathogenesis of the disease. As far as the acquired angular limb deformity is concerned, it can be due to growth plate injury, deterioration of an existing subtle congenital deformity, excessive contralateral limb weight bearing, over nutrition, improper trimming, excessive exercise or bad training and poor limb conformation. This report describes the case of a 15-month-old foal, which was admitted to the Veterinary Teaching Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, A.U.Th. with bilateral forelimb varus, which was due to overfeeding of the animal. Based on the radiological findings and the age of the animal, the transection of the periosteum (periosteal stripping) from the concave side was the recommended treatment of choice. On re-examination, 4months post-operatively, carpal varus had resolved completely in both forelimbs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Καρπός (EL)
ραιβοποδία (EL)
ίππος (EL)
horse (EN)
varus (EN)
Carpus (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 58 Αρ. 2 (2007); 137-144 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 58 No. 2 (2007); 137-144 (EN)

Copyright (c) 2017 N. DIAKAKIS (Ν.ΔΙΑΚΑΚΗΣ), A. DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.