Πανδημία γρίπης του ανθρώπου: Μύθος και πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠανδημία γρίπης του ανθρώπου: Μύθος και πραγματικότητα (EL)
Human influenza pandemics: Myth and reality (EN)

TSIODRAS, S.

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να ρίξει φως σε συγκεκριμένα ερωτήματα και λανθασμένες πεποιθήσεις, σχετικές με την εποχική, την πανδημική και τη γρίπη των πτηνών, εστιάζοντας κυρίως σε θέματα που αφορούν στην πανδημική γρίπη. Ανάμεσα στην εποχική γρίπη, την πανδημική και αυτή των πτηνών υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Ιστορικά, στοιχεία από παλαιότερες πανδημίες συνεισέφεραν τόσο στην αξιολόγηση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου όσο και στην προετοιμασία για μία μελλοντική πανδημία στον άνθρωπο. Τα στελέχη που κυκλοφορούν τώρα, όπως αυτό της γρίπης των πτηνών Η5Ν1, απαρτίζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία για μία μελλοντική πανδημία. Λαμβάνοντας υπόψη την κλινική εικόνα,φαίνεται ότι σε περίπτωση που το νόσημα προκαλέσει πανδημία, ο βαθμός θνησιμότητας θα είναι υψηλός, ιδιαίτερα σε ευπαθείς πληθυσμούς. Επιπλέον, φαίνεται ότι η ανάγκη για διαγνωστικό έλεγχο επιβεβαίωσης θα ελαττώνεται, καθώς η πανδημία θα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ένας αντιϊκός παράγοντας δεν θα είναι αρκετός. Παράλληλα, στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την επιτυχία ενός Η5Ν1 εμβολίου πριν την πανδημία. Έτοιμα προγράμματα σε περίπτωση πανδημίας, τα οποία θα επιληφθούν λεπτών θεμάτων όπως είναι τα αντιϊκά φάρμακα, οι εμβολιασμοί πριν την εμφάνιση μιας πανδημίας και τα μη φαρμακευτικά μέτρα, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να ελεγχθούν στην πράξη, ώστε να διαπιστωθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα εφαρμογής τους. (EL)
This paper attempts to shed light in certain questions and false beliefs about seasonal, avian and pandemic influenza, mainly focusing on issues surrounding pandemic influenza. Important similarities and differences exist between seasonal, avian and pandemic influenza. Historical lessons from old pandemics help in recognizing their significant social, economical and political impact and guide the current preparedness for a future human pandemic. Currendy circulating strains, such as the avian influenza H5N1 strain constitute a danger to public health and have significant pandemic potential. Regarding clinical characteristics it appears that disease associated with a pandemic will have a high case fatality rate especially in vulnerable populations. Furthermore, the need for confirmatory diagnostic testing will likely diminish as a pandemic progresses. With regards to management stockpiling one antiviral agent will probably not be enough. No uniform scientific conclusion about the success of a prepandemic H5N1 vaccine has been reached yet. Complete pandemic plans that address subtle issues surrounding stockpiling antivirals and prepandemic vaccines as well as non-pharmaceutical measures need to be ready and to be tested in practice in order to identify problems with implementation and gaps in preparedness. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανδημία (EL)
μύθος (EL)
πραγματικότητα (EL)
γρίπη (EL)
influenza (EN)
myth (EN)
Pandemic (EN)
reality (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 203-207 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 203-207 (EN)

Copyright (c) 2017 S. TSIODRAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.