Χειρουργική εξαίρεση δερματικών πτυχών της κεφαλής σε χρυσόψαρα Carassius auratus (Linnaeus 1758)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Χειρουργική εξαίρεση δερματικών πτυχών της κεφαλής σε χρυσόψαρα Carassius auratus (Linnaeus 1758) (EL)
Surgical excision of skin folds from the head of a goldfish Carassius auratus (Linnaeus 1758) (EN)

ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), P.
VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), I. N.
KARAGIANNIS (Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ), D.

Τα χρυσόψαρα Oranda παρουσιάζουν συχνά αυξημένη ανάπτυξη δερματικών πτυχών στην περιοχή της κεφαλής. Οι πτυχές αυτές, πολλές φορές, επεκτείνονται γύρω από τους οφθαλμούς, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του οπτικού πεδίου και την καταπόνηση του ψαριού. Ένα χρυσόψαρο ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών, με υπερμεγέθεις δερματικές πτυχές γύρω από τους οφθαλμούς, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαίρεσης τους. Προεγχειρητικώς έγιναν προληπτικά λουτρά επί τρεις ημέρες με το ευρέως φάσματος αντιμικροβιακό nifurpirinol (Aquafuran). Μετά την αναισθησία με φαινοξυαιθανόλη εξαιρέθηκαν οι δερματικές πτυχές με νυστέρι, η φορά κλίσης του οποίου ήταν προς την περιφέρεια της οφθαλμικής κόγχης για την προστασία του οφθαλμού. Κατά την ιστολογική εξέταση των ιστών πουαφαιρέθηκαν παρατηρήθηκε υπερπλασία της επιδερμίδας και υπερβολική συσσώρευση υποδόριου λίπους. Το ψάρι άρχισε να προσλαμβάνει τροφή εντός του πρώτου, μετά την επέμβαση, εικοσιτετράωρου. Τις επόμενες ημέρες, η όρεξη και η συμπεριφορά του παρουσίασαν σαφή βελτίωση σε σχέση με την προεγχειρητική περίοδο, ενώ 12 μήνες περίπου μετά την επέμβαση, δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη νέων δερματικών πτυχών γύρω από τους οφθαλμούς, γεγονός που δείχνει ότι η επέμβαση είχε θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής του ψαριού. (EL)
Goldfish Oranda very often exhibit skin overgrown folds in the dorsal head area. In many cases, these folds extend laterally towards the periocular area resulting in tunnel vision and thus stress of the fish. A goldfish, about four years old, with overgrown skin folds around its eyes underwent a surgical excision of these folds. Prior to surgery and the last three consecutive days the fish was treated with the wide spectrum antibiotic nifurpirinol (Aquafuran) by bath. After the fish was anaesthetized with phenoxyethanol, the excessive skin folds were excised with a scalpel. Histological examination of the excised skin revealed hyperplasia of the epidermis and excessive subcutaneous fat tissue. During the first 24 hours after surgery the fish started to eat. In the next few days, its appetite and overall behaviour showed significant improvement compared to those prior to the operation, while almost 12 months post operation, no new skin folds appeared around the eyes, a fact that indicates that the operation improved the life of the fish. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χρυσόψαρο (EL)
δερματικές πτυχές (EL)
χειρουργική (EL)
skin folds (EN)
Goldfish (EN)
surgery (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 58 Αρ. 4 (2007); 299-305 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 58 No. 4 (2007); 299-305 (EN)

Copyright (c) 2017 P. ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), I. N. VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), D. KARAGIANNIS (Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.